23948sdkhjf

Hydrogen kan være svaret på null-utslipp

Norge leder utviklingen av null- og lavutslippsteknologi for maritim drift. Og hydrogen kan være svaret som gir null utslipp.

Les også: TECO 2030 signerer intensjonsavtale for hydrogen-taubåter

Dette skriver Statens Vegvesen på vegnett.no.

Reduksjon av utslipp fra ferjene har lenge stått høyt oppe på lista for Statens vegvesen. Nullutslipp i ferjedriften er nå teknologisk mulig. Allerede i 2022 vil utslippene fra ferjer i norske farvann være halvert sammenlignet med 2015-nivå.

Sist ut er bruk av hydrogen som drivstoff i ferjedriften. Hydrogen kan være løsningen for å oppnå nullutslipp på lengre ferjestrekninger. Den første hydrogenferja settes i drift i 2021 på Hjelmeland-Nesvik. Vegvesenet utreder nå å erstatte ferja over Vestfjorden med hydrogenferje fra 2023.

– Dagens kontrakt på ferjesambandet Bodø – Røst – Værøy – Moskenes på Vestfjorden løper ut 2022. Fra 2023 utreder vi muligheten for hydrogenferjer på sambandet, sier Camilla Røhme i Vegdirektoratet.

Les også: Stålelementer skal løftes på plass

Hydrogen tas nå i bruk både i kraft-, varme og transportsystemer. Årsaken er at det kan framstilles og brukes helt uten direkte utslipp av CO2. Gassen kan framstilles på flere måter, det vanligste er vannelektrolyse eller reformering av naturgass. Reformering av naturgass gir ikke «ren» hydrogen før karbonfangst (CCS) er på plass.

– Vår jobb nå er å lage et best mulig beslutningsgrunnlag til overordnet myndighet, som skal sette rammene for drift av sambandet. Det er til syvende og sist regjeringen som bestemmer om vi skal sette krav til hydrogen som energibærer på Vestfjorden, sier Røhme.

Næringslivet er teknisk klare for hydrogen, det var klar beskjed fra næringen på leverandørkonferansen i Bodø i slutten av august. Hydrogen er foreløpig et dyrt drivstoff, men prisen vil gå ned etter hvert som flere tar det i bruk.

– Norsk maritim næring har investert mye i utvikling av null- og lavutslippsteknologi for maritim drift. Norge er ledende på null- og lavutslippsteknologi, sier Røhme.

Les også: Overflatebehandling av stål med laser - mer vei for pengene

Hun ser gjerne at det blir stilt krav til bruk av hydrogen på flere ferjesamband, hurtigbåter og andre kystgående segmenter for å få fart på utviklingen av et norsk marked for hydrogen.

I slutten av 2019 vil det være mer enn 240 fartøy med batterier om bord. De fleste av disse er ferjer eller passasjerskip, men det settes stadig mer batterier om bord på offshorefartøy. Fiskeflåten er trolig neste gruppe som får batteri ombord. Elektrisk strøm som drivstoff har blitt billigere enn diesel.

- Satsingen på elektrifisering av ferjeflåten har skapt et marked, og flere norske produsenter er nå i gang med produksjon av batterier. I tillegg til å levere til det norske m – Da vi startet med LNG, var det liten interesse for gassen. Nå finnes det et godt marked for næringen som tok sjansen på LNG. Senere gikk vi videre til El-ferjer, og det samme skjedde igjen, sier Røhme.

Hun understreker at Statens vegvesen må fortsette å etterspørre ny teknologi etter den første piloten for å sikre en videre utvikling og markedsetablering.

Les mer her.

Kilde: Vegnett.no

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.083