23948sdkhjf

100 millioner kroner mer til grønn skipsfart

Regjeringen foreslår å øke satsingen på grønn skipsfart med 100 millioner kroner til hurtigbåter og lasteskip. Det er en oppfølging av handlingsplanen for grønn skipsfart som regjeringen la fram i juni.

Satsingen vil kutte klimagassutslepp og stimulere til næringsutvikling i den maritime industrien i Norge, mener regjeringen.

Les også: Vil ha ett karbonfangstanlegg – i Brevik

– Satsingen på grønn skipsfart bidrar til at vi kan nå målet om å halvere klimautslippene fra innenriks skipsfart og fiske innen 2030, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V)

Budsjettsatsingen på 100 millioner kroner i 2020 omfatter en bevilgning på 80 millioner kroner til hurtigbåtsatsing i Klimasats, slik at fylkeskommunene kan få inn null- og lavutslippsløsninger i hurtigbåtsambandene. I tillegg kommer e bevilgning på 20 millioner kroner til en grønn flåtefornyelse av lasteskip i regi av Grønt Skipsfartsprogram.

Utslippene pr passasjerkilometer for hurtigbåtene er høye, og samlet utslipp var omlag 150.000 tonn CO2-ekvivalenter i 2016. Utslippene fra lasteskip i innenriks fart var omlag 1,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2016 om man da tar med tankskipene.

– Null- og lavutslippsteknologi skal inn i alle kategorier av fartøy. Nå er det viktig å sette inn ekstra innsats for hurtigbåter og lasteskip. Miljørevolusjonen vi har startet i ferjesektoren skal nå rulles ut for hurtigbåter, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Les også: Regjeringen satser over 80 millioner på utslippsreduserende petroleumsteknologi

Satsingen på hurtigbåter er en styrking av den foreløpige ordningen under Klimasats som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett for 2019. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for drift av de omlag 100 hurtigbåtsambandene langs kysten. Fylkeskommunene skal fornye konsesjonene for hurtigbåtsambandene de kommende årene. Utviklingen av null- og lavutslippsløsninger vil være avhengig av hvilke krav de stiller i anbudene. 

– Den maritime næringen i Norge er svært viktig for norsk verdiskaping og sysselsetting. Regjeringens satsing på grønn skipsfart kan løfte næringen videre og sette norsk maritim industri i en god posisjon når grønn omstilling i internasjonal skipsfart skyter fart, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Realiseringen av grønn skipsfart skjer gjennom statlige støtteordninger gjennom Enova og Innovasjon Norge. I tillegg er næringslivets NOx-fond viktig.

 

Kilde: Pressemeldingen fra regjeringen

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078