23948sdkhjf

Nordsjø-giganten Johan Sverdrup i produksjon

5.oktober startet Equinor og Johan Sverdrup-partnerne Lundin Norway, Petoro, Aker BP og Total produksjonen fra gigantfeltet i Nordsjøen. Dette er mer enn to måneder tidligere og 40 milliarder kroner lavere enn opprinnelige estimat i Plan for utbygging og drift.

– Produksjonsstart fra Johan Sverdrup er en milepæl for Equinor, våre partnere og leverandører. Når feltet når topproduksjon, vil det stå for rundt en tredjedel av all oljeproduksjon i Norge og levere svært verdifulle fat med rekordlave utslipp. Johan Sverdrup forventes å gi produksjonsinntekter på mer enn 1400 milliarder kroner, hvorav mer enn 900 milliarder kroner til den norske stat og samfunn, sier Equinors konsernsjef Eldar Sætre.

De forventede utvinnbare reservene i Johan Sverdrup er 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter, og feltet forventes å produsere opp mot mot 660.000 fat olje per dag når det produserer for fullt. Strøm fra land gir rekordlave CO2-utslipp fra feltet på godt under 1 kg per fat. 

Balanseprisen, etter hele feltet er bygd ut, er på under 20 dollar per fat. Etter planen når Johan Sverdrup platåproduksjon for første fase av utbyggingen i løpet av sommeren 2020, og forventede driftskostnader vil da være på under 2 dollar per fat. Operatøren forventer også en kontantstrøm fra driften på rundt 50 USD per fat i 2020, basert på en reell oljepris på 70 USD per fat, som delvis skyldes fasereguleringen av skattebetalinger i opptrappingsfasen.

– Tidlig oppstart av Johan Sverdrup, måneder foran plan, skaper ytterligere verdier og kjennetegner et prosjekt som har satt en ny standard for gjennomføring med høy kvalitet, sier Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor.

Planen for utbygging og drift (PUD) for første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen fastsatte en ambisjon om produksjonsstart i slutten av desember 2019. Etter at PUD ble godkjent i august 2015, er investeringskostnadene for første fase redusert med 40 milliarder kroner til 83 milliarder kroner (nominelle kroner basert på fast valutakurs).

– Høy kvalitet i gjennomføringsfasen har vært en avgjørende del av forbedringshistorien. Dette skyldes i stor grad vårt tette samarbeid med partnere og leverandøren fra første dag. Men vi har også tatt modige beslutninger om bruk av ny teknologi og digitalisering som vi drar fordeler av nå. 

– Kvalifisering og bruk av banebrytende ny løfteteknologi sparte oss for mer enn 2 millioner arbeidstimer i havet, reduserte sikkerhetsrisikoen og forkortet utbyggingstiden med flere måneder.  Vi har også investert i digitale løsninger og arbeidsmåter som bidrar til å øke oljeproduksjonen og forbedre driften på feltet, og disse nye arbeidsmåtene har allerede spart oss for minst én måneds arbeid i gjennomføringsfasen, sier Opedal.

Godkjenning av Johan Sverdrup i 2015 førte til den største utbyggingen på norsk sokkel siden 1980-årene. I første fase av utbyggingen ble 70 millioner timeverk gjennomført, og mer enn 12.000 personer over hele verden arbeidet hver dag under byggeperioden 2016-2018. 

– Johan Sverdrup er en gigantutbygging, med bygging på nesten 30 fabrikasjonssteder i Norge og globalt, og feltsenteret som ble installert i Nordsjøen er ett av de største på norsk sokkel. Utbyggingen ble vedtatt i begynnelsen av en nedgangsperiode for olje- og gassindustrien, og bidro til å sikre arbeid for titusenvis, spesielt i Norge, under en kritisk tid for mange, sier Opedal.

Mer enn 70 prosent av kontraktene gikk til leverandører i Norge i sterk internasjonal konkurranse. Konsulentfirmaet Agenda Kaupang har anslått at Johan Sverdrup-utbyggingen kan bidra med mer enn 150.000 årsverk i Norge under byggefasen mellom 2015-2025.

I driftsfasen, som forventes å vare i mer enn 50 år, kan Johan Sverdrup også skape sysselsetting tilsvarende mer enn 3.400 årsverk i gjennomsnitt hvert år.

– Feltet skal drives fra Equinors kontorer i Stavanger, mens base- og helikoptertjenester skal leveres fra Dusavika og Sola. Oljen som fraktes fra feltet vil også opprettholde aktivitet ved Mongstad-terminalen, og gassen skal eksporteres til Kårstø, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

– Betydningen av dette feltet både for nasjonal og regional økonomi kan ikke overdrives, sier han.

– Samme år som Norge markerer 50 år siden Ekofisk-funnet (1969) og starten på det norske olje- og gass-eventyret, danner oppstarten av Johan Sverdrup grunnlaget for ytterligere 50 år med industriell aktivitet og verdiskapning på norsk sokkel, sier Nylund.  

Johan Sverdrup-feltet bygges ut i to faser. Fase II av utbyggingen ble godkjent av norske myndigheter i mai 2019, og oppstart av produksjonen forventes i fjerde kvartal 2022.

 

Kilde: Pressemelding fra Equinor

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125