23948sdkhjf

Hydro skal øke resultatet med 6,4 milliarder på fem år

Hydro tar sikte på å øke kontantstrøm og avkastning gjennom omfattende forbedrings- og omstruktureringstiltak på tvers av forretningsområdene, samtidig som det legges vekt på bærekraft som grunnlaget for selskapets posisjonering. Dette er hovedtemaene for Hydros investordag 2019.

Det går fram av en pressemelding.

På årets arrangement vil Hydro presentere sin strategiske retning, herunder nye forbedringstiltak, et oppdatert rammeverk for kapitalallokering og klare mål for lønnsomhet og bærekraft. Ambisjonene er basert på et avkastningsmål (RoaCE) på 10 prosent over forretningssyklusen, i tillegg til målet om å redusere allerede konkurransedyktige CO2-utslipp i egen produksjon og egne prosesser med ytterligere 30 prosent innen 2030. I tillegg vil det bli gitt en oppdatering om situasjonen ved Alunorte, omstruktureringen av Valsede Produkter og markedsutsikter.

– Vi iverksetter nye forbedringstiltak i hele selskapet. Disse skal gi 6,4 milliarder kroner i forbedring av EBIT de neste fem årene, i tillegg til 0,9 milliarder kroner i Valsede Produkter i samme tidsperiode. Tiltakene inkluderer også forenkling av stabsfunksjoner og en revidert driftsmodell som skal støtte opp om vår satsing på lønnsomhet og bærekraft, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Hydros strategiske prioriteringer er å ha enheter med konkurransedyktige kostnader basert på effektiv drift, solide markedsposisjoner basert på innovasjon og differensiering gjennom bærekraftige produkter og prosesser. Gjennom aktiv porteføljeforvaltning og streng kapitaldisiplin i samsvar med strategiske prioriteringer, tar Hydro sikte på en mer stabil inntjeningsprofil, samtidig som selskapet styrker sin posisjon på bærekraft gjennom hele verdikjeden. I tillegg, for å sikre en effektiv fordeling av kapital, har Hydro identifisert en strategisk posisjon for hvert av forretningsområdene, fra “opprettholde og forbedre” i forretningsområdene oppstrøms, til “selektiv vekst” i Ekstruderte Løsninger og Energi, mens Valsede Produkter er gjenstand for strategisk vurdering og omstrukturering.

INVESTORDAG: Hydros adm. dir. Hilde Merete Aasheim med klar tale foran tirsdagens investordag. FOTO: HYDRO 

 – Vi har et solid utgangspunkt for å kunne nå våre ambisjoner. Framover vil vi fokusere på hva vi selv kan gjøre for å oppnå målene vi har satt oss, både når det gjelder lønnsomhet og bærekraft. Vi har de riktige medarbeiderne, riktig teknologi og riktig kompetanse. Nå er det på tide å gjennomføre for å øke robustheten i selskapet, og å være en lønnsom industri-leder basert på innovasjon og bærekraft, sier Aasheim.

Hydro lanserer en ny klimastrategi som tar sikte på å redusere utslipp med 30 prosent både i anskaffelsesprosessen og i egne prosesser innen 2030.

– Utslippskutt er en viktig del av målet om økt bærekraft. I 2013 satte vi oss et ambisiøst mål om å bli det første karbonnøytrale aluminiumselskapet i et livsløpsperspektiv innen 2020. Nå som 2020-målet vårt er innenfor rekkevidde, setter vi oss et nytt mål om å redusere egne utslipp med 30 prosent innen 2030, sier Aasheim.

Hydros nye sertifiserte lavkarbonprodukter, CIRCAL og REDUXA setter en ny standard både for lavkarbonaluminium og resirkulert aluminium, og er en kommersialisering av selskapets satsing på bærekraft. De første tilbakemeldingene fra kunder og påfølgende ordrer har vist at det er et potensial for denne typen produkter, som gir spennende muligheter i tiden framover. 

Hydro har som mål å skape langsiktige verdier for våre aksjonærer. For å styrke lønnsomhetsfokuset har selskapet innført et RoaCE-mål på 10 prosent for selskapet som helhet, mens alle forretningsområdene har som mål å levere en RoaCE over sin differensierte kapitalkostnad.

Hydro vil fortsette å prioritere en sterk balanse og en kredittvurdering på “investment grade”-nivå, i tillegg til å levere en konkurransedyktig avkastning til aksjonærene. Hydro vil opprettholde sitt aksjonærfokus med en utbyttepolitikk om å dele ut 40 prosent av selskapets nettoresultat over forretningssyklusen, og et minimumsutbytte på 1,25 kroner per aksje.

En streng kapitaldisiplin og kapitalfordeling er viktig for å kunne oppnå en tilfredsstillende avkastning. Det vil også være viktig å se vekstprosjekter i lys av strategiske prioriteringer og opprettholde vedlikeholds investeringer på et konkurransedyktig og rimelig nivå.

Forventede vedlikeholdsinvesteringer for 2019 og 2020 er beregnet til rundt 12,5-13,5 milliarder kroner, noe som tilsvarer en reduksjon på omlag 1 milliard kroner sammenliknet med tidligere forventning for samme periode. Reduksjonen er knyttet til kortsiktig optimalisering, og det er iverksatt flere tiltak som skal sikre konkurransedyktige vedlikeholdsinvesteringer på lang sikt. Samlede investeringer for perioden 2019-2020 er beregnet til 19,5 milliarder kroner.

 

Kilde: Pressemelding fra Hydro

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.125