23948sdkhjf

Kværner investerer i økt produktivitet og konkurransekraft

Kværner tar nye skritt for å øke konkurransekraften og posisjonere selskapet for fremtidig vekst. Ved konsernets avanserte anlegg på Stord utvides kapasiteten på verftsområdet, lagerareal og kontorer. I tillegg etablerer Kværner sin egen kapasitet for å levere isolasjonsbokser som ofte utgjør en betydelig del av prosjekter for prosessanlegg offshore eller på land.

Tiltakene vil bidra til mer effektive arbeidsprosesser og reduserte kostnader i kommende prosjekter. Til sammen beløper investeringene seg til rundt 90 millioner kroner.

Kværner kunngjorde nylig en vekststrategi hvor det fremover vil bli jobbet med å utvide tjenesteporteføljen og satset inn mot nye markedsområder som vindkraft og flytende produksjonsinnretninger, i tillegg til de tradisjonelle markedsområdene. Strategien kommer som svar på et marked i endring, der det blant annet forventes at leveranser av flytende produksjonsinnretninger, landanlegg og prosjekter for offshore vindkraft etter hvert vil utgjøre en større andel av virksomheten.

Kværners spesialiserte anlegg på Stord vil fortsette å være et kraftsentrum for prosjektgjennomføring. For å få tilgang til mer produksjons- og lagerareal, samt kontorfasiliteter, har Kværner kjøpt Selvaag Bolig ASAs andel i Stord Industribygg Holding AS. Oppkjøpet gjør Kværner AS til eneeier av selskapet som gjennom det heleide datterselskapet Stord Industribyggg AS eier kontorbygningen på Bleikjehaugen, leirområdet ved Naustvågen og Kjøtteinståa med tilhørende bygninger. Med denne transaksjonen tilføres verftet et areal på 123 000 m2 og 10 000 m2 i kontorareal. Kjøpet gjennomføres i tredje kvartal 2019.

- Selvaag Bolig er godt fornøyde med at Kværner nå tar over eierskapet i Stord Industribygg Holding AS 100 prosent ettersom virksomheten til dette selskapet ikke er innenfor Selvaag Boligs kjernevirksomhet, som er boligutvikling og boligbygging, sier Sverre Molvik, CFO i Selvaag Bolig ASA.

- Kværners verft på Stord vil spille en sentral rolle i selskapets vekststrategi. Verftet har i flere tiår utviklet metoder og fasiliteter for prosjektgjennomføring, og har et stort kompetansemiljø som selskapet vil være avhengig av fremover. Med disse investeringene legger vi til rette for vekst, og har tro på at de vil medføre økt inntjening og bedre avkastning for våre eiere, sier konsernsjef Karl-Petter Løken.

- Tilgang på egnede arealer og fasiliteter vil være viktig når vi skal utvikle fremtidens Kværner. Investeringen gir Kværner kontroll på nødvendige fasiliteter, og vil redusere risiko og avhengigheter forbundet med eksterne lager-, produksjons- og kontorfasiliteter, sier konserndirektør Steinar Røgenes.

To andre tiltak for økt produktivitet og konkurransekraft er etablering av ny malerhall på 875 m2, samt etablering en produksjonslinje på 1 000 m2 for isolasjonsbokser, begge innenfor Kværners område på Stord. Mange av prosessanleggene Kværner leverer har behov for opptil flere tusen isolasjonsbokser hvorav de fleste er produsert etter mål, slik at rørene i systemet holder riktig temperatur. Innkjøp av slike bokser har utgjort en betydelig del av tidligere prosjekter, og har ofte hatt lang leveringstid. Investeringene i malerhall og produksjonslinje vil bli gjennomført i tredje og fjerde kvartal 2019.

- Ved å gjøre dette selv, reduserer vi kostnadene betydelig, og vi reduserer leveringstiden fra flere uker til noen få timer. Dette vil være et viktig bidrag til å styrke Kværners konkurransekraft, sier Røgenes.

 

Kilde: Pressemelding fra Kværner

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.095