23948sdkhjf

Første tankskip med landstrøm

Utkilens nye kjemikalietankskip «Mostraum» representerer det grønne skiftet for tankskip; tilrettelagt for landstrøm og klargjort for LNG. Den fremste miljøteknologien sørger for at drivstofforbruket reduseres med over 30 prosent mens NOx-utslipp reduseres med 80 prosent. Skipet kan både losse og laste med landstrøm.

 

«Mostraum» er det første av Utkilens fire nye kjemikalietankskip som leveres i år og neste år.

– Vi ønsker å bidra til å gjøre skipsfarten grønn, og «Mostraum» vil spare rundt 1.300 tonn drivstoff hvert år sammenliknet med tilsvarende eldre skip, sier administrerende direktør Siri-Anne Mjåtvedt. Lørdag 14. september feirer Utkilen «Mostraum» som ligger med landstrøm i Bergen Havn.

 

«Mostraum» kan frakte last tilsvarende 3 - 400 lastebiler, og det er tverrpolitisk enighet om at mer gods skal flyttes fra vei til bane og sjø. Grønn skipsfart er et av Regjeringens fem satsingsområder i klimapolitikken fra 2017, og gjennom Parisavtalen er Norge forpliktet til å redusere klimagassutslippene. Målet er å kutte CO2-utslipp til sjøs med 50 prosent innen 2050.

– Dette fartøyet har en levetid på minst 30 år, og det betyr at dagens valg er helt avgjørende for om målene skal nås i 2050, sier Mjåtvedt videre. Dagens norsk-kontrollerte nærskipsfart representerer 20 prosent av de nasjonale klimagassutslippene fra transportsektoren.

«Mostraum» representerer en ny tidsalder for kjemikalietankskip fordi miljø, energisparing, effektivitet og enkelt vedlikehold er prioritert i alle skipets løsninger. Skrogformen er optimalisert for nordeuropeiske forhold og med lavest mulig drivstofforbruk, kombinasjonen av hovedmotor og tre hjelpemotorer av ulike størrelser, skal de sikre optimal bunkersbruk. Motorene er 20 prosent mer effektive enn tilsvarende motorer i Utkilens øvrige skip, og skipet er klargjort for både bruk av gass (LNG) samt at det i framtiden kan utrustes med batteridrift.

Øvrige miljøtiltak er for eksempel bruk av LED-lys i hele fartøyet, bruk av sjøvann til kjøling og utnyttelse av restvarme fra hovedmotor til oppvarming.

 

Kilde: Pressemeding fra Utkilen

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.11