23948sdkhjf

Næringslivsledere med fokus på klima

Nordiske næringslivsledere søker samarbeid med nordiske myndigheter for økt endringstakt for klima og mangfold.

En allianse av nordiske næringslivsledere, «Nordic CEOs for a Sustainable Future» møtte i dag statsministre for de fem nordiske landene for å diskutere en felles tilnærming for å løse verdens bærekraftsutfordringer.

Næringslivslederne anerkjenner at fristen i 2030 for å realisere FNs bærekraftsmål nærmer seg med stormskritt. Selskapene ønsker å bidra til sterkere og raskere utvikling i riktig retning – spesielt innen to områder: klimaendringer, og mangfold og inkludering i arbeidslivet.

Gruppen er enig om å:

  • identifisere skalerbare løsninger på tvers av selskapenes verdikjeder for å akselerere reduksjonen i CO2-utslipp, og samarbeide om felles utslippsreduserende tiltak med andre selskaper i alliansen.
  • styrke felles rapporteringsstandarder for mangfold og inkludering, bruke innsikten til å dele beste praksis på tvers av regionen og gå sammen om tiltak for å forbedre mangfold både i egne organisasjoner og hos partnere.

Konsernsjefene presenterte sin visjon for å realisere FNs bærekraftsmål gjennom økt offentlig-privat samarbeid og integrering av bærekraftsmålene i de respektive selskapenes strategier og forretningspraksis. Møtet med de nordiske statsministrene fant sted under Nordisk råds møter på Island denne uken.

Lederne forplikter seg til å bygge bærekraft og FNs bærekraftsmål inn i sin forretningsvirksomhet og beslutninger, både ved å integrere dem i egne strategier og retningslinjer, og ved å stille forventninger til samarbeidspartnere.

Nordic CEOs for a Sustainable Future ble etablert i 2018 for å stimulere til felles lederskap og innsats for å levere på FNs bærekraftsmål. Lederne i gruppen representerer selskaper med en samlet omsetning på mer enn 110 milliarder euro som direkte sysselsetter over 290 000 mennesker, opererer i over 120 land og betjener flere hundre millioner mennesker hver eneste dag.

- FNs bærekraftmål inspirerer og gir retning for Equinors beslutninger. Mangfold og inkludering, samt klimaløsninger står sentralt i våre prioriteringer og i prinsippet om at «ingen skal utelates». Jeg ser frem til vårt samarbeid gjennom initiativet Nordic CEOs for a Sustainable Future og konstruktiv dialog med Nordisk Ministerråd, for å bidra til å øke endringshastigheten og levere løsninger som monner, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor.

- Bærekraftig utvikling er vår tids største utfordring. Vi må stå samlet for å finne felles løsninger. I Norden har vi en lang historie med godt samarbeid mellom offentlig og privat sektor for å utvikle bærekraftige samfunn. Vi tror at «The Nordic CEOs for a Sustainable Future» kan spille en viktig rolle i dette fremover.  Innen klimaendringer og mangfold har vi en mulighet til å fremme endringer, ikke bare i Norden, men globalt – både i egen virksomhet og verden rundt oss, sier konsernsjef Hilde Merethe Aasheim i Hydro. 

- Dette samarbeidet gir oss en nyttig plattform for å danne nye partnerskap som kan skape løsninger på tvers av privat og offentlig sektor. Vi må endre matsystemet ved å øke transparens og redusere karbonavtrykket i verdikjeden. Verden er i en krevende situasjon hvor mer enn 800 millioner mennesker sulter, to milliarder mangler tilstrekkelig næring og en tredjedel av all mat blir ikke spist og går til spille. Vi trenger en koordinert innsats for å løse disse problemene, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

Kilde: Pressemelding

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.109