23948sdkhjf

Satser og bygger mot industrien i Midt-Norge

Nippon Gases Norge AS (Nippon Gases) sikrer gassleveranser ved å investere 200 millioner kroner i en ny luftgassfabrikk i Verran kommune. Satsningen i 2020 er viktig for å kunne levere til kunder innen vekstområder som fiskeoppdrett, prosessindustri og offshore fra Midt-Norge og nordover.

- I et stadig voksende marked ser vi investeringen i en ny luftgassfabrikk som nødvendig for å dekke etterspørselen av flytende oksygen og nitrogen i Midt- og Nord-Norge. Første spadetak tas allerede våren 2019 og vi forventer at første tankbil ruller ut fra fabrikken i løpet av andre halvår 2020, sier Lars Borgli, Administrerende Direktør i Nippon Gases.

Luftgassfabrikken vil sysselsette to ansatte og indirekte fem til 10 personer tilknyttet transport og vedlikehold. Flere viktige forhold bidro positivt til plasseringen i Tjuin Industriområde, særlig god tilrettelegging for etablering og en imøtekommende næringsavdeling i Verran Kommune, byggeklar tomt, tilgang til industrivann, ny FV 17/720, kai på industriområde og tilrettelegging av nødvendig strømtilførsel fra NTE.

- Nippon Gases etablering av en fabrikk i Malm viser at det gjennom en tydelig politisk prioritering av tilrettelegging og et aktivt næringsarbeid er mulig å tiltrekke seg store og seriøse aktører. Kommunen har grunn til å tro at Nippon Gases bygging i Malm vil styrke andre næringsprosjekter det arbeides med. En slik etablering gir den tradisjonelle industrikommunen Verran styrket posisjon når man nå blir en del av nye Steinkjer kommune fra 1. januar 2020, sier Anders Lindstrøm, ordfører i Verran kommune.

Det er store volum gass som skal transporteres til kunder med spredt beliggenhet nordover i landet og Nippon Gases har som mål å komme nærmere kunder og markedet.

- Dette vil få en positiv påvirkning på kjøreavstander basert på dagens gjeldende infrastruktur, sier Terje Wold, Chief Technology Officer i Nippon Gases, og fortsetter:

- Vi skal også tenke miljø i byggeprosessen, og plasseringen i Tjuin lar oss ankomme med skip. Med kun 200 meter fra havnen til anleggsområde blir det en vesentlig reduksjon i tungtransport på vei.

Kilde: Pressemelding fra Nippon Gases

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.062