23948sdkhjf

SP: Equinor til Stortinget

Equinor går det suser om dagen, men flere mener at de er med på å skvise leverandørleddet, og ikke tar sitt samfunnsansvar alvorlig nok. Nå vil Senterpartiet (SP) ta saken til Stortinget.

Det er Senterpartiets Geir Pollestad som ønsker å ta Equinors rolle opp i Stortinget.

- Equinor har definitivt et samfunnsansvar, sier partiets Geir Pollestad til Skipsrevyen, som først omtalte saken.

Flere har hevdet at Equinor skviser leverandørleddet til olje og gass unødvendig mye, dette til tross for at selskapet går det suser. Spesielt nå når oljekrisen er over er det en del som har reagert på Equinors policy på feltet.

Geir Pollestad (SP) har bitt seg merke i dette, og mener at Equinor ikke fullt ut må presse gjennom laveste pris. Han mener at det er selskapet selv vil tape på at de bruker en kortsiktig periode til å kjøre et prispress mot leverandørindustrien og rederinæringen som skviser bort norske aktører.

- Dette sier jeg fordi staten er majoritetseier og på grunn av deres dominerende stilling på norsk sokkel. Han poengterer overfor Skipsrevyen at Senterpartiet vil ta opp saken i Stortinget i form av et skriftlig spørsmål til statsråden.

Pollestad ønsker å understreke at leverandørindustrien og rederinæringen også har et ansvar for å at prisgaloppen ikke tar helt av når det kommer en nye tid med bedre etterspørsel.

Stortingsrepresentanten mener at både leverandørene, rederiene og oljeselskapene har et felles ansvar og en samstemt interesse i å sikre at det ikke blir for store utslag i forhold til tilbud og etterspørsel.

TIL TINGET: SPs Geir Pollestad ønsker å ta Equinors rolle opp i Stortinget. FOTO: STORTINGET

- En norsk oljenæring uten en norsk maritim leverandørindustri vil være et stort tap for samfunnet, sier Pollestad til Skipsrevyen.

«Equinor kan ikke fortsette å strupe leverandørkjeden. Konkurransesituasjonen på norsk sokkel og framtidsutsiktene for norsk leverandørindustri må utredes på nytt.»

Dette skrev daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan i en kommentarartikkel på forumets hjemmeside. Og dette var med på å starte en debatt om Equinors rolle i forhold til leverandørsiden innen norsk olje og gass, og som Pollestad fra SP ønsker å følge opp i Stortinget.

Videre skrev Engan:

«En sunn og bærekraftig leverandørkjede er viktig for alle operatører på norsk sokkel. Equinor kontrollerer mellom 70 og 80 prosent av produksjonen på norsk sokkel, noe som gir selskapet et særskilt ansvar. Equinor har etter oljeprisfallet i 2014 hatt flere år med store kostnadsreduksjoner, og oppnår nå igjen svært god lønnsomhet på norsk sokkel. I jakten på kostnadsreduksjoner har selskapet helt fram til i dag tilbudt rederiene oppdrag til en pris lavere enn det oppdragene koster å utføre for rederiene».

Adm. dir. Bård Bjørshol i Kaefer Energy er en annen som har uttalt seg om Equinors rolle etter oljenedturen.

-Under nedturen har mange leverandører sett seg nødt til å “kjøpe kontrakter” i påvente av bedre tider, sa han til Sysla Offshore. Med det mente han at man har sagt ja til avtaler som ikke er økonomisk bærekraftige, men som holder hjulene i gang.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125