23948sdkhjf

To av tre tror på økt foredling i sjømatnæringen i Norge

Til tross for dagens lave foredlingsandel tror majoriteten på økt foredling i sjømatnæringeni Norge de neste fem årene.

Det går fram av årets Sjømatbarometer,, som er gjort av PwC.

For å at dette skal bli en realitet må flere endringer til, blant annet en fornyelse av dagens rammebetingelser innenfor fiskerisektoren.

- For å øke foredlingen i Norge er det behov for investeringer i større og mer automatiserte fabrikker. Vi tror derfor at myndighetene må akseptere en større grad av konsolidering i fiskerinæringen og integrasjon mellom sjø og land. I tillegg må vi produsere smartere og mer bærekraftig. Norge er i en unik posisjon til å gjøre nettopp dette, men dette krever større endringer som flere av aktørene i næringen vil merke, sier partner Hallvard Aarø i PwC. 

Langs norskekysten er man i en unik posisjon til å bidra til å møte det økende behovet for marine proteiner gjennom økt foredling og bedre utnyttelse av råstoffet fra både fiskeri og havbruk.

«Norge som nasjon har et ansvar overfor fremtidige generasjoner til å forvalte naturressursene langs norskekysten på en måte som tilrettelegger for bærekraftig vekst, økt foredling og bedre utnyttelse av råstoffet», heter det i rapporten.

Næringen selv mener at kostnadsnivået og lav lønnsomhet innen foredling er hovedårsakene til at det er lav foredlingsgrad i Norge. Dersom en ønsker økt grad av foredling i Norge, er det mange utfordringer som må løses.

Innenfor både fiskeri og havbruk er Norge ansett å være en råvareeksportør. -Ja, det finnes enkelte hederlige unntak som satser sterkt på økt foredlingsgrad og utnyttelse av restråstoff i Norge, men størsteparten av norsk eksport er av hel fisk. Dette betyr at Norge går glipp av en betydelig verdiskaping. Videre betyr det at næringen transporterer mye «avfall» rundt om i hele verden, og således setter et unødvendig stort fotavtrykk på klima, sier Aarø i PwC.

To av tre fra næringen tror på økt foredling. En fellesnevner for å lykkes med innovasjon og økt fremtidig verdiskaping, er at kompetansen forblir værende der verdiskapingen faktisk skjer samt et stabilt og forutsigbart regelverk som tilrettelegger for bærekraftig- og lønnsom vekst. Da vil en kunne tiltrekke seg eiere med et langsiktig perspektiv som tør å satse betydelig risikokapital i nye og innovative investeringsprosjekter.

Kilde: Pressemelding fra PwC

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.252