23948sdkhjf

Havbruksnæringen må ivareta arbeidstakernes sikkerhet og helse

| Av Redaksjonen/Morten Dahl | Tips redaksjonen om en historie

«Ansatte i havbruksnæringen har et av Norges mest risikable yrker. Arbeidstilsynet vil oppfordre alle aktører i næringen til å sette arbeidstakernes sikkerhet og helse på dagsorden.»

Dette skriver direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim, i en artikkel som er publisert å tilsynets hjemmeside. Hun skriver videre at havbruksnæringen er en av bærebjelkene i norsk kystnæring. Antall sysselsatte er økende, og den teknologiske utviklingen er rask. En viktig næring i Norge, med stort økonomisk potensial. Men også en næring med mange risikofylte arbeidsoppgaver.

Les også: Olje-, gass- og havbruksnæringene vil ha behov for ansatte

«Derfor er det så viktig å etablere en god sikkerhetskultur», skriver hun videre.

Ifølge SINTEF er det kun fiskere som har et farligere yrke enn de som arbeider innen havbruk, både når det gjelder faren for å skade seg på jobb, og faren for å omkomme.  SINTEFs HMS-undersøkelse fra 2016 blant sysselsatte i næringen, viser også at antallet nestenulykker er høyt. 76 prosent av deltakerne i undersøkelsen svarte at de eller deres kolleger har opplevd nestenulykker de siste to årene.

Fallulykker, ulykker der noen blir truffet av en gjenstand eller blir klemt eller fanget er de vanligste ulykkestypene i næringen, basert på de ulykkene som Arbeidstilsynet mottar varsel om.

«Samtidig som vi gleder oss over økonomisk vekst og teknologisk utvikling i næringen, ønsker Arbeidstilsynet å sette sikkerhet på dagsorden. Vi ser at det er behov for at næringen selv, sammen med myndighetene, jobber målrettet for å ivareta sikkerheten og helsa til arbeidstakerne. For Arbeidstilsynet er dette er en viktig næring å være tilstede i. Fra og med 2014 og til i dag har Arbeidstilsynet ført rundt 300 tilsyn i næringen, som del av ulike satsninger og aktiviteter, skriver Vollheim.

Les også: Når arbeidsmiljø blir konkurransefortrinn

Arbeidstilsynets erfaring er at det er mange arbeidsmiljøutfordringer og risikoforhold som næringen må ta på alvor og ta hensyn til. Mye av arbeidet er fysisk krevende. Det er dykking, alenearbeid og nattarbeid. Det er risikofylte arbeidsoppgaver ved bruk av båt og annet arbeidsutstyr, og arbeidstakerne utsettes for helseskadelig kjemisk og biologisk eksponering. Arbeidstakerne jobber også ofte under skiftende og harde værforhold som sterk vind, høye bølger og lave temperaturer, og konsekvensene av en ulykke kan være fatale. I tillegg ser vi at risikofylte oppgaver i større grad settes ut til tjenesteytere.

Mange aktører i næringen jobber godt og seriøst for å ta vare på sikkerheten til arbeidstakerne. Men mange har også et stort potensial for å jobbe bedre med forebygging. I 2018 og 2019 følger Arbeidstilsynet opp næringen både med tilsyn og veiledning og gjennom samarbeid med partene og aktørene i næringen. Regelverksutvikling er også sentralt i dette arbeidet.

Det er allerede etablert offshore havbruksanlegg, og flere er under planlegging. Disse anleggene tar i bruk ny teknologi i tillegg til at de plasseres lengre til havs enn de tradisjonelle anleggene. Dette medfører nye risikoforhold, og dette vil vi i Arbeidstilsynet skaffe oss mer kunnskap om framover.

Selv om utviklingen er stor og nye risikoforhold introduseres, vil Arbeidstilsynet opprettholde fokuset på de tradisjonelle og kjente risikoforholdene. Erfaring fra tilsynene i 2018 viser at det fortsatt er behov for både kontroll og veiledning på disse områdene. Dette gjelder for eksempel:

  • Mangelfull sikring av arbeidsplassen
  • Alenearbeid
  • Bruk av arbeidsutstyr og mangelfull sikkerhetsopplæring på farlig utstyr
  • Mangelfull kunnskap om kjemikalienes egenskaper og bruksområder, og dermed også mangelfull kunnskap om hvordan arbeidstakerne skal sikre seg.
  • Arbeid i og vedlikehold av ensilasjetanker. Ensilasjetanker er siloer som brukes til kjemisk konservering av død fisk. I ensilasjetanker kan det dannes eksplosive gasser, og uten rutiner for kontroll av disse gassene, er det fare for eksplosjon. Det var brennbare forråtnelsesgasser som ble dannet og som utløste eksplosjonen på Hitra i fjor sommer, da to arbeidstakere ble hardt skadet.
  • I tilsyn med ensilasjetanker har Arbeidstilsynet avdekket mange alvorlige lovbrudd. Virksomhetene har ikke god nok kontroll med hvordan arbeid i disse tankene kan utføres på en sikker måte.
  • I tilsyn i næringen hittil i 2018, har vi særlig avdekket mangler knyttet til det å kartlegge og vurdere risiko og iverksette tiltak for å minimere risiko, samt det å gi arbeidstakerne nødvendig opplæring.

«Tenk deg en arbeidstaker ute på en merd. Anlegget ligger et stykke til havs. Arbeidstakeren er alene på merden, mens en kollega sitter inne i kontrollrommet på fôrflåten i nærheten. Han som er ute skal hakke løs is som har festet seg på merd og fortøyning. Det er kaldt, det er mørkt, og bølgene slår inn mot merden. Det er ikke rekkverk på gangbanen. Hva om han mister fotfestet og faller? Rekker kollegaen i kontrollrommet å hjelpe tidsnok? Har de trent på hvordan man skal berge seg opp hvis man faller i sjøen?», spør direktøren videre.

Hun mener at det å gi arbeidstakerne opplæring i hvordan arbeidsutstyr skal brukes, og å gjøre risikovurderinger er svært viktig i arbeidet med å ivareta sikkerhet og helse. «Rekkverk på flåter og gangbaner på merder er eksempel på enkle, men viktig tiltak som kan redde liv og burde vært på plass på alle slike anlegg i 2018», avslutter direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Kilde: Arbeidstilsynet
Hold deg oppdatert med Metal Supply NO
Kommentarer (0)
Forsiden akkurat nå

TMS skal bygge visningssenteret i Skutvik

Ny kontrakt for Salthammer

Vil ha opdrettsanlegg på havbunnen

Krever bedre oljeberedskap i Nord

Satser på Fjord Hybrid

Nytt salgssamarbeid

Nyhetsbrev

Krabbefisker i trålen?

Midt-Norsk Havbruk har fått «Karoline»

Ny daglig leder i Elpro

Vil bygge nytt settefiskeanlegg

Fiskebåt mistet roret – måtte ha hjelp

Må investeres betydelig i sjømatnæringen

Må si opp 45 ansatte

God start på sjømat-eksporten i år

Forsiktig optimisme hos rederiene

Nybyggingskontrakt til Stadyard i Måløy

Populært nytt skipsfinansieringstilbud

Smertefullt med avlusing i varmt vann

Avdekket arbeidslivskriminalitet under årets torskesesong

Ny fôrflåtekontrakt for Nor-Mær

Laksen trives i lukket anlegg

Godtar forelegg på 4,5 millioner kroner

Full fart hos Risnes

Satser og bygger mot industrien i Midt-Norge

Se alle Bedriftenes egne nyheter

Sykle til jobben aksjonen 2019 braker løs - iTec velger en aktiv reisevei

BRANNSIKKERHET: Har bedriften øvd på evakuering?

Astrup AS kan nå tilby smidde emner i en rekke kvaliteter og utførelser

Produktnyheter vekket stor interesse på KUKAs automasjonsdager

FJERO fills major order for skidding cylinders for Russia

Vibrasjonsfri dreiing – digitalt tilkoblet

Besøk oss på Control 2019 i Stuttgart!

Lav terskel med KUKA Ready Packs

Astrup har blant annet karbonstål på menyen til påske!

Kulelagerhuset: Slik finner du dine lagringer ut i fra mål og/eller referansenummer

HYDAC: Øk driftssikkerheten og oljens levetid i dine hydraulikksystemer

Summ Road Show IBS QMS & Teamcenter

Brannsikkerhet: Er bygget mitt forskriftsmessig sikret?

Watech Introduserer HMS-Sikker Rørspyling

Spilde Mek ISO-sertifisert

ZEISS utvider seg!

Energibesparende ventilasjonsfilter fra Interfil

SDT 340 Kit packed in cardbox

Hentec stiller ut på The 24th International Offshore Crane and Lifting Conference

Tankspyling for små tanker

TL50 pro med IO link. Programmer ditt lystårn selv

BRANNSIKKERHET: Brannkurs og opplæring

Profinet-kabel i robotapplikasjoner

Trådløst Solution Kit for Vibrasjonsovervåking

Forståelse av maskinens utnyttelse gir betydelig effektivitetsbidrag

Send til en kollega

0.157