23948sdkhjf

Kraftig vekst i forsvarseksport

Som i 2016 er det en vesentlig økning i eksport, hvilket også øker eksportandelen i forhold til samlede omsetningstall. I 2016 var eksportandelen i forhold til omsetning 35 %, i 2017 er den økt til 44 %.

Det går fram av Forsvarets Forskningsinstitutts (FFI) årlige statistikk for 2017.

Det er oppgang i alle omsetningstall, men oppgangen er lavere enn økningen i Forsvarets materiellinvesteringer for 2017. Dette indikerer økende konkurranse for norske forsvarsvirksomheter på hjemmemarkedet.  Forsvarsindustrien i Norge er i positiv utvikling.

Som foregående år er det altså en kraftig vekst (33 prosent) i forsvarsrelatert eksport fra Norge. Eksportandelen utgjør nå er enn 44 prosent av omsetningen. De små bedriftene opplevde en eksport vekst på 51 prosent i 2017, går det fram av statistikken.

Samtlige kategorier av eksportmateriell øker, men også i år øker flerbruksvarer mest med 43 prosent økning. Omsetningen i forsvarsindustrien økte med 3 prosent i 2017 til 16,3 milliarder kroner. I rapporten bemerkes det at de små virksomhetene har en økning i eksport på 51 prosent. En del av veksten kan forklares med at det ble produsert materiell til lager i 2016 som ble eksportert først i 2017, men økningen kan også være en indikator på industriens styrkede konkurranseevne på utenlandske markeder, heter det i rapporten.

Forskning og utvikling (FoU) ble i 2017 vesentlig styrket med en oppgang på 31 prosent. Det er oppgang i alle kategorier, men samfinansiert FoU øker mest med 42 prosent. Innenfor denne kategorien er også økningen størst blant mikro-virksomhetene. 

Antall forsvarsrelaterte årsverk økte med 5 prosent. Økningen skyldes aktivitet i utlandet, mens sysselsettingen i Norge går ned, skriver FFI. 

Det er en økning på over 20 prosent i verdiskapingen fra 2016. Dette skyldes vekst i både lønnskostnader og driftsresultater. I kombinasjon med nedgang i innkjøpskostnadene viser dette en svak positiv marginutvikling for 2017.

Kilde: Forsvarets Forskningsinstitutt

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.625