23948sdkhjf

Bergen Group med underskudd

En svak drift i deler av konsernet kombinert med høye engangskostnader og tap på et større prefabrikasjons-prosjekt, gir et driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) på minus NOK 8 millioner for Bergen Group i tredje kvartal.

Konsernsjef i Bergen Group, Torgeir Nærø, er mindre fornøyd med resultatene i tredje kvartal. En svak drift i deler av konsernet kombinert med høye engangskostnader og tap på et større prefabrikasjons-prosjekt, gir et driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) på minus 8 millioner kroner. I tillegg hadde Bergen Group ASA samlede driftsinntekter på 50 millioner kroner i tredje kvartal 2018. Selskapet har en samlet omsetning hittil i år på 152 millioner kroner. Ordreboken viser en netto økning på nærmer 40 prosent i forhold til samme tid i fjor, og er nå oppe i 190 millioner kroner.

- Vi har i kvartalet tatt ikke-ubetydelige investeringskostnader som forventes å gi grunnlag for lønnsom drift og en sterkere plattform for fremtidig vekst. Disse kostnadene relaterer seg til både organisatoriske grep internt og kjøp av eksterne tjenester knyttet til gjennomføring av transaksjonen med Endùr Fabricom, påpeker Torgeir Nærø. Konsernsjefen er likevel tydelig på at deler av konsernets virksomhet ikke har levert en tilfredsstillende lønnsom drift i kvartalet. Markedssituasjonen innenfor området Energi & Industri (prefabrikasjon) er utfordrende, og i inneværende kvartal vil det bli iverksatt tilpasninger med henblikk på å sikre lønnsomhet og i tråd med strategi for den sammenslåtte selskapet.

- Vi forventer at fjerde kvartal vil gi mer synlige effekter på de ulike tiltakene som gjennom de siste kvartalene er iverksatte for å kunne trygge plattformen for lønnsom drift. Samtidig har vi klart å øke ordreboken vesentlig i forhold til samme tid i fjor, uttrykker Nærø.

Konsernsjefen gleder seg også over at den integrerte fôrflåteproduksjonen og tørrdokk-kapasiteten som i juli 2018 ble overtatt av det heleide datterselskapet Bergen Group Sjøsterk, så langt har svart til forventningene.

- Våre ambisjoner med dette oppkjøpet er å forsterke vår tilstedeværelse som en attraktiv nasjonal leverandør til akvakulturnæringen. Etter knappe fire måneder kan vi konstatere at vi har klart å vinne ordrer for rundt 100 millioner kroner på produksjoner som skal leveres kunder fra Sognefjorden i sør til Finnmark i nord, og som gir oss full kapasitetsutnyttelse de to kommende kvartalene, påpeker Nærø.

Han sier at Bergen Group ASA i tredje kvartal har lagt grunnlag for et vesentlig takskifte i prosessen med å etablere et sterkt og attraktivt vestlandsbasert industrikonsern.

- Konsernet har iverksatt en sammenslåingsprosess med Endùr Fabricom, samtidig som en har lykkes i å etablere et sterkt fotfeste inn mot akvakulturindustrien. Siden juli har vi klart å bygge en ordrebok på 100 millioner kroner inn mot havbruksnæringen. Dette segmentet forventer vi kommer til å vokse ytterligere i tiden fremover, sier konsernsjef Torgeir Nærø.

Det største strukturelle grepet i kvartalet er annonseringen av en sammenslåing med oljeserviceselskapet Endùr Fabricom. Fusjonsavtalen vil gi et sterkt vestlandsbasert konsern med nærmere 400 ansatte og en samlet ordrebok på rundt en milliard kroner.

- Vekststrategien som konsernet etablerte våren 2017 er nå i ferd med å gi resultater. Tiltakene vil gi oss et sterkt grunnlag for en sunn vekst og solid tilstedeværelse i både olje og gassmarkedet, innenfor maritim service og inn mot havbruksnæringen, oppsummerer konsernsjef Torgeir Nærø.

Kilde: Kilde: Bergen Group

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.11