23948sdkhjf

Viktig avklaring om kystfartøys lasteromsvolum

Septiktanker og ferskvannstanker skal ikke renges med som lastevolum på kystfartøy. Dette er en viktig avklaring for næringen, sier Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt.
Fiskebåt er tilfreds med at Nærings- og fiskeridepartementet har avklart at det er lasteromsvolum som kan benyttes til føring av fangst, som skal medregnes når kystfartøys lasteromsvolum på 500 kubikk beregnes.

Fiskebåt ba om en presisering av regelverket fordi det er forskjellig oppfatning ved Fiskeridirektoratets regionkontorer om hvilke tanker/rom som skal medregnes. Fiskebåt noterer seg at også opposisjonen på Stortinget har etterlyst likebehandling av næringsaktørene.

Forskjellsbehandlingen av næringsaktørene skaper en uholdbar situasjon som gir rederiene ulike forutsetninger for lønnsom drift.

– Avklaringen av hvilke rom/eller tanker som skal inngå i lasteromsvolumet på 500 kubikk, er positivt for næringsaktørene som likebehandles. Det er også positivt for miljøet, for kvalitet og helårige leveranser til norsk sjømatindustri. Videre vil endringen legge til rette for en nødvendig fornying av fiskeflåten og en fremtidsrettet fartøyutforming med bedre og sikrere arbeidsforhold for fiskerne, samt økt verdiskapning og lønnsomhet, sier adm.dir. Audun Maråk i Fiskebåt.

– Endringen vil gjøre regelverket enklere for fiskerne og sørge for likebehandling. Endringen har ingenting å si for fordelingen av fisk mellom fartøygruppene. Kvotene ligger fast, men fartøyeiere får større frihet til å utforme båtene sine sånn de mener det er hensiktsmessig, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Når lasteromsbegrensninger først ble innført var det for å regulere fangsten. I dag er de største fartøygruppene i kystflåten regulert med fartøykvoter, så øvre størrelsesgrense for kystfiskeflåten har lite å si for hvor mye fisk som tas ut av havet.

De nye reglene innebærer at bare lasterom som kan benyttes til føring av fangst skal regnes inn i begrensningen på 500 kubikkmeter. Det tidligere regelverket inkluderte både vanntanker og miljøtanker i beregningen av lasterom.

– Det kan ikke være sånn i 2018 at vi har et regelverk som begrenser fiskernes muligheter til å velge miljømessige løsninger, sier fiskeriminister Sandberg.

Departementets vedtak innebærer:
- Den alminnelige størrelsesgrensen for kystfiskefartøy skal fortsatt være på 500 kubikkmeter lasteromsvolum, men færre rom skal heretter regnes som relevante lasterom.
- En egen definisjon av hva som er relevante lasterom fastsettes i en ny bestemmelse i deltakerforskriften § 2 bokstav d for å unngå unødig tvil om hva som er gjeldende rett. Det vil i all hovedsak bare være lasterom som kan benyttes til føring av fangst som vil være relevante.
- Relevant lasterom defineres etter dette som "det totale volumet til et fartøys lasterom og tanker, herunder fryserom, kasserom og rom tilkoblet RSW-anlegg, som lovlig kan benyttes til føring av fangst. Lasterom og tanker som er innredet eller utrustet slik at de lovlig kan benyttes til føring av fangst skal regnes med i lasteromsvolumet selv om de ved avblending eller på andre lett reverserbare måter er gjort ubrukelige for føring av fangst."
- Forskriften gir også en oversikt over en rekke rom som ikke lenger vil være relevante lasterom. Fiskeridirektoratet vil kunne gi retningslinjer som utfyller hva som skal regnes som relevant lasteromsvolum.
- Departementets vedtak i dag har ingen betydning for hva som defineres som øvre størrelsesgrenser for fartøy som tildeles torsketråltillatelse, seitråltillatelse, reketråltillatelse, pelagisk tråltillatelse eller ringnottillatelse etter konsesjonsforskriften.
Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.219