Skatteetatens evaluering av Transocean-saken

| Av Tom Andersson | Tips redaksjonen om en historie

Skatteetaten har gjennomført en evaluering av etatens største sakskompleks, Transocean, og fant flere læringspunkter.

Fra 2000 til 2017 behandlet Skatteetaten det såkalte Transocean-sakskomplekset med flere skattesaker og rettssaker overfor forskjellige Transocean-selskaper. Straffesakene endte med frifinnelse og de skattepliktige fikk også medhold i noen av skattesakene, men andre skattesaker endte med rettskraftige men ubetalte skatteregninger på flere milliarder kroner.

Skatteetatens internrevisjon har i samarbeid med Advokatfirmaet Grette AS gjennomgått dokumentasjon fra rettssakene og skattesakene, og gjennomført samtaler med nåværende og tidligere ansatte i Skatteetaten, Økokrim og representanter for skattytere og tiltalte.

Mandatet til evalueringen var primært å svare på de to spørsmålene:

- Har Skatteetatens interne håndtering av Transocean-saken vært hensiktsmessig og tilstrekkelig?
- Har den forvaltningsmessige håndteringen av sakskomplekset, sett i lys av samarbeidet med politi-/påtalemyndighet i parallell straffesak, vært i samsvar med god forvaltningsskikk?

Forsvarlig behandlede skattesaker
Evalueringsrapporten viser at skattesakene ble godt opplyst og at de skattepliktige ble gitt adgang til kontradiksjon. Skattevedtakene var omfattende, begrunnet og de skattepliktiges anførsler ble behandlet i vedtakene. Gjennomgangen viser også at det har vært kvalitetssikring ved at det er benyttet flere saksbehandlere samt at ledere, Skattedirektoratets spesialutreder, nemndsenheter i tillegg til at eksterne eksperter, departement og Regjeringsadvokaten ble involvert. Evalueringen konkluderte med at ligningsvedtakene ble forvaltningsmessig forsvarlig behandlet.

Les også: Transocean-kontrakt til ASCO Norge

Samtidig fant evalueringen at Skatteetatens ledelse ble sent involvert i Transocean-saken og at etaten bør sikre etterlevelse av rutinene for involvering av etatsledelsen i prinsipielle saker. Evalueringen fant også at beslutningen om å fremme og anke erstatningskravet gikk relativt raskt og med lite dokumentert saksbehandling. Slike beslutninger bør forankres i rutiner som sikrer og dokumenterer saksbehandlingen.

Tydeligere skille mellom rollene i samarbeid
Evalueringsrapporten viser at det generelt ikke er grunn til å kritisere Skatteetatens samarbeid med Økokrim. Samarbeid er forutsatt i lovgivningen og akseptert av domstolene. Motsatt av hva Riksadvokat-utvalget konkluderer med, konkluderer Skatteetatens rapport med at det er akseptabelt at saksbehandlere som har deltatt i ligningsbehandlingen bistår politi og påtalemyndighet i straffesak. For eksempel har Høyesterett lagt til grunn at ansatte i Skatteetaten i relativt stort omfang kan jobbe parallelt med ligningssak og straffesak.

Les også: ASCO vinner viktig kontrakt

Samtidig avdekket evalueringen forhold som viser at det er behov for klare retningslinjer om skatteetatens og politiets ulike roller.

– Skatteetatens særskilte kompetanse må kunne tas i bruk som bistand i etterforskning av mulig skattekriminalitet. Det er adgang til dette i dag, og det bør fortsette å være slik. Men vi skal tydeliggjøre samarbeidsavtalen med politiet slik at vi unngår fremtidige uklarheter om form, innhold og praktisering av samarbeidet, og en bekymring for rettssikkerheten, sier skattedirektør Hans Christian Holte.
Mer om: Transocean


Hold deg opdatert med Metal Supply NO

Skriv kommentar
Forsiden akkurat nå

Skal spare milliarder med ny bore-teknologi

Ukens vits: Brannprat

Tildeler IKM Subsea kontrakt

217 tonn olje lekket ut fra norskeid oljetanker

Designer ny brønnbåt for Alsaker Fjordbruk

Vant kontrakt om Nidelv bru

Nyhetsbrev

Tesla legger ned flere solcelleanlegg

Avlyser konkurransen om Norges lengste jernbanebro

Kun én måned etter at forrige gigant-avlysning, avlyses også konkurransen for bro mellom Eidsvoll nord og Langset.

Nær konkurs endret til milliardoverskudd

Rutebuss med solpanel sparer mye CO2

Skifter ut 2 500 trafikkskilt

Får 13,5 mill til etablering av forskningsanlegg

Støttar etablering av batterifabrikk

Trikkegater rustes opp for en milliard kroner

100 millioner til fremtidens klimanøytrale industri

Verdens første selv-seilende skip - i Telemark

Oppjustert krav til andel fornybar energi

Steinsvik leverer første betongflåte

Lanserer verktøy for samarbeid mellom næringer og studenter

To vil ha stål-jobb på Sotra­sambandet

Førerløse ferger kan erstatte gangbruer

Installerer unikt solcellesystem på busser

- Grønt skifte vil kreve stor tilgang på metaller

Lager 117 megawatt solkraft

1

Flytebru vil kreve 100 000 tonn stål

Støtter stor satsing på fossilfritt stål

Bygger stort visningssenter for havbruk

Gir bore- og brønnservicekontrakter verdt 30 milliarder

1

Skal levere landstrøm-anlegg til Lingalaks

Kjøper felt for 16 milliarder

– Norsk plugg kan spare industrien for milliarder

Vindkraft til petro i nord er for dyrt – ennå

Unge lager avansert bålpanne

Sender gullforgylte deler til Mars

Nytt om navn: Per Ivar Lund kommersiell sjef i Steinsvik

Reflex Shipping får nye eiere på laget

Se alle Bedriftenes egne nyheter

Boltight® hydrauliske strekkere

Bahco rocker!

Ny pumpeunit overlevert til kunde!

Sjølund er i topp når det gjelder valsning - spesielt større profiler

[VIDEO] Operatørvedlikehold med Onix Worker app

Rebel™ EMP 255ic & EMP 320ic

Beskyttelsesdørsystemet PSENmlock - nu med flugtvejsoplåsning og serieforbindelse

RS Components fører datasikkerhetsprodukter for å hjelpe bedrifter med GDPR

Fokus på HMS i Fabtech

Kjeder og Kjedehjul til industrien

Vellykket tur til Achema 2018 for iTecs gassavdeling

Maskinsikkerhed: Få hjælp til valg af produkter!

Gratis energivurdering av pumpeanlegg

Industrifokus blir TESS

Nordic Steel slipper ny film

Rask forbindelse, sikker forsyning

FRAM-løfteåk med hurtigfeste

Mer miljøvennlig stål på gang

PERSPEX®- Akryl plater lagerføres av ePlast AS i Norge.

Trådløs vibrasjon og temperaturovervåking

Fleksibel løsning for automatisert produksjon av småserier

Stryvo som komplett leverandør av filtersystemer

De nye Beta-sveisehjelmene gir økt beskyttelse, komfort og brukervennlighet

Kilereim Og Presisjonslagringer til industrien

RobotNorge sikrer kontinuerlig drift

Send til en kollega

0.287