23948sdkhjf

Genbanker skal bevare laksefiskbestanden i Hardanger

Tilstanden for ville laksefiskbestander i Hardanger er så dårlig at det er nødvendig å sikre dem i genbank, sier miljøminister Ola Elvestuen (V).
– En genbank gjør at vi kan bygge opp igjen bestandene av laks og sjøørret i Hardanger så snart forholdene ligger til rette for det, sier klima- og miljøministeren.

Han mener Norge har et særskilt ansvar for villaksen.

– Derfor har regjeringen vedtatt å etablere en genbank for laksefiskbestandene i Hardanger. Slik sikrer vi at det vil være lokale bestander av vill laks og sjøørret i Hardangerfjorden også i framtiden, sier Elvestuen.

Villaksbestandenes tilstand måles etter Kvalitetsnorm for villaks. Seks laksebestander i Hardanger har blitt vurdert etter kvalitetsnormen. Alle er i svært dårlig tilstand.

Analyser utført av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning viser stor påvirkning fra lakselus, og stor eller moderat påvirkning fra rømt oppdrettslaks på de seks bestandene. For én bestand, Eio, er vassdragsinngrep vurdert å ha moderat påvirkning.
Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.112