23948sdkhjf

Industri flink til å gjenvinne avfall

Landets industri produserte 900.000 tonn vanlig avfall i 2015. Godt over halvparten ble levert til gjenvinning, mens 15 prosent havnet på avfallsdeponi, viser tall fra SSB.
Statistisk Sentralbyrås oversikt «Avfall fra industrien» viser at hele 58 prosent ble gjenvunnet, mens 14 prosent av avfallet ble levert til forbrenning med energiutnyttelse, og bare 1 prosent ble brukt som fyllmasse i 2015. Bruk av avfall som fyllmasser regnes som materialgjenvinning. Det samme gjelder for kompostering og biogassproduksjon.

Metaller gjenvinnes
Metaller utgjorde over en tredjedel av alt avfall som ble levert til gjenvinning, papp og papir omkring 20 prosent. De viktigste avfallstypene som gikk til deponi, var slagg, slam, lett forurensede masser, betong og mineralull. Treavfall og restavfall utgjorde størstedelen av det som gikk til forbrenning med energiutnyttelse, skriver SSB.

I underkant av 30.000 tonn avfall fra industrien ble levert til andre land. Rundt en tredjedel av eksporten besto av metaller.

Dobbelt så mye fra husholdningene
I tillegg til vanlig avfall fra industrien oppsto det også 500.000 tonn farlig avfall. Farlig avfall er holdt utenom tallmaterialet til industriavfall.

Til sammenligning kastes det nesten dobbelt så mye vanlig avfall fra alle husholdningene i Norge som fra industrien. Det samme gjelder også for tjenesteytende næringer, poengterer tallknuserne fra SSB. Næringsmiddelindustrien sto for den største andelen av industriavfallet, med rundt 280.000 tonn vanlig avfall. Av dette kommer 110.000 tonn fra mat.

Fra produksjon av mineralprodukter kommer det rundt 100.000 tonn, der den største avfallstypen er betongavfall med 36.000 tonn, melder SSB.
Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078