23948sdkhjf

Ny lånegaranti skal øke norsk eksport

Regjeringen lanserte i går en ny statlig lånegaranti for å øke eksporten av norskproduserte produkter.
– Norge trenger nye eksportkontrakter i mange næringer i årene som kommer. Bedriftene trenger å investere i ny teknologi, maskiner og utstyr. Statlige garantier kan være med på å skaffe bankfinansiering til disse investeringene, sier næringsminister Monica Mæland (H).

– Staten bidrar allerede i dag med eksportrelatert finansiering. Den nye garantien møter nye behov som har oppstått i en vanskelig tid. For meg er det viktig at eksportbedrifter har best mulige rammevilkår. Den nye garantien er et eksempel på hvordan bedriftene, bankene og staten samarbeider om å få på plass treffsikre virkemidler, som vil kunne utløse eksport og skaffe flere arbeidsplasser i Norge, sier Mæland.

Garantien er utviklet etter innspill fra blant andre Norsk Industri og forvaltes av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK).

– Garantien kan gis til alle banker som finansierer bedrifters investeringer i Norge. Investeringen må direkte eller indirekte føre til eksport. Både eksportøren selv og underleverandørene kan dra nytte av garantien, sier Wenche Nistad, administrerende direktør i GIEK.

Den nye garantien passer for langsiktige investeringer innen alle typer næringer som ønsker å vokse internasjonalt. For eksempel en eksportbedrift som ønsker å utvide produksjonen og søker banken sin om lån til investeringen. Banken søker GIEK om garanti for en del av lånet. Dersom bedriften er solid og investeringen lønnsom, vil GIEK kunne bidra.

Garantiene skal gis på markedsmessige vilkår, og GIEK skal dele risikoen med private banker. Mange andre land har tilsvarende ordninger. Tiltaket bidrar derfor til at norske eksportører har likere konkurransevilkår med konkurrentland.

Hittil har maritime bedrifter brukt GIEK mest, men den nye garantien vil kunne føre til at flere fastlandsnæringer følger etter. Garantien er en oppfølging av Industrimeldingen som regjeringen la frem i mars.

GIEK er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og usteder garantier på vegne av den norske stat. GIEK forvalter garantier på 90 milliarder kroner.

Fra nå av kan bankene søke om den nye internasjonaliseringsgarantien på giek.no. Utstedte garantier vil inngå i GIEKs ramme på 145 milliarder kroner.
Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.095