23948sdkhjf

Stadyard vinner to nye kontrakter

Måløy-verftet har signert kontrakt med rederiene Oddvar Nes og Brødrene Bakken om bygging av to nye not/snurrevad-fartøy. Fartøyene er designet av Skipskompetanse i Måløy.
Bygg nr. 42 «Støttfjord» skal leveres i desember 2018 og bygg nr. 41 «Lise Beate» skal leveres i mars 2019, melder Stadyard.

De to rederiene Brødrene Bakken og Oddvar Nes ønsker å fronte kystnotgruppas utvikling i det grønne skiftet og bidra til fortgang i miljøoptimalisering av denne fartøygruppen.

I den forbindelse skal det benyttes en rekke nyvinninger for denne flåtegruppen i disse nybyggene.

Nyvinningene skal gjøre fartøyene rustet for fiske inn i fremtiden med lavt energiforbruk og lave klimagassutslipp. Flere av tiltakene er innovasjoner som finnes på markedet for større fartøy, med de leveres ikke i mindre skala som i disse fartøyene.

Skipskompetanse har i forkant bidratt i et forprosjekt for rederiene i forbindelse med skrogoptimalisering, propulsjonsoptimalisering og realitetsvurdering av arrangementer i forbindelse med batterihybrid løsninger.

Jobber sammen
Foruten om rederiene, Cowi og Skipskompetanse har også Elmarin, Brunvoll Volda og Stadt Towing Tank bidratt i dette for prosjektet.

Ved å gå sammen om nybrottsarbeidet ønsker rederiene å holde kostnadene nede, samtidig som de utvikler et «state-of-the-art fartøy». Det forventes at en del av endringene som er nødvendige for å få til en vellykket batterihybrid løsning vil gi en merkostnad i prosjektet og det er derfor søkt om støtte til økt kostnad gjennom Enova. Støtten vil være utløsende for de nye elementene og det stilles derfor store forventninger til denne avklaringen, heter det videre i meldingen fra Stadyard.

Rederiene har vært opptatt av god økonomifart ved realistiske kondisjoner og testene ved Stadt Towing Tank i Måløy bekrefter gode resultater både i stille og sjø. Fartøyene vil hevde seg helt i fremste rekke når det gjelder lavt forbruk og miljøutslipp.
Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094