23948sdkhjf

Lite olje- og gassfunn nordøst for Gullfaks i Nordsjøen

Statoil Petroleum, operatør for Gimle Unit og utvinningstillatelse 193, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/10-55 S.
Brønnen er boret fra Gullfaks C-plattformen til en struktur øst for Gimle-feltet, om lag 7 kilometer nordøst for Gullfaks-feltet og 7 kilometer sør for Visund Sør-feltet i den nordlige delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura, tidligjura og sentrias alder (Brentgruppen, Statfjordgruppen og Lundeformasjonen). I tillegg var det viktig å innhente geologisk informasjon om stratigrafi, egenskaper og poretrykk.

Brønn 34/10-55 S påtraff en total olje- og gasskolonne på om lag 170 meter, hvorav 60 meter er i sandsteiner med gode til meget gode reservoaregenskaper i Statfjordgruppen og 10 meter i sandsteiner med moderate til gode egenskaper i Lundeformasjonen.

Foreløpig beregninger tyder på at funnet inneholder mellom 1 og 3 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Funnet vil bli produsert fra en senere utvinningsbrønn fra Gullfaks C-plattformen.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking.

34/10-55 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 3228 og 7811 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i Lundeformasjonen av trias alder. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt. Havdypet er 220 meter.

Brønnen ble boret fra Gullfaks C-plattformen som nå skal bore produksjonsbrønnen 34/10-C-52 C.
Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.097