23948sdkhjf

Bergen Group får ettergitt 182 millioner kroner

Bergen Group har oppnådd full aksept på omfattende refinansieringsprosess
Fulltegnet emisjon, omfattende reduksjon av gjeldsforpliktelser og nytt låneopptak til akseptable betingelser er hovedelementer i pakken.

- Dette er en merkedag for Bergen Group. Den omfattende refinansieringen som det nå er oppnådd full enighet om, har vært avgjørende for å få etablert en tilfredsstillende selskapsbalanse og kapitalstruktur for konsernet. Nå har vi fått på plass en robust finansiell plattform som også gir muligheter for å kunne vokse, sier konsernsjef Hans Petter Eikeland.

Konsernsjefen er ydmyk til den forståelsen som en har møtt fra kreditorer når det gjelder å få på plass den omfattende refinansieringen som inkluderer en samlet gjeldsettergivelse i størrelsesorden 182 millioner kroner gjennom en frivillig reduksjon på 50 % av forpliktelser Bergen Group hadde pådratt seg frem til sommeren 2015. Konsernets forpliktelser overfor Eastern European Investment Management (EEIM) relatert til voldgiftsdommen i Stockholm tilbake til sommeren 2013, er inkludert i gjeldsettergivelsen. EEIM har i tillegg akseptert at restutbetalingen fra denne voldgiftsdommen gjøres opp gjennom et konvertibelt lån på 1,8 millioner EURO.

Den oppnådde enigheten om refinansieringen inkluderer også 22 millioner kroner i tilførsel av ny egenkapital gjennom en rettet emisjon. Her bidrar ledere i konsernet og i Bergen Group Services med 7,5 millioner kroner, hvorav konsernsjef Hans Petter Eikeland med 5 millioner kroner. Resten av aksjetegningene i emisjonen kommer fra hovedaksjonærene Brian Chang Holdings Limited, AS Flyfisk og Køhlergruppen. Brian Chang Holdings Limited og AS Flyfisk bidrar i tillegg med 20 millioner kroner i lån på gunstige betingelser, melder Bergen Group.

- Bergen Group er nå godt rustet til å bruke kreftene på å videreutvikle konsernet. Her har vi et solid grunnlag i den omfattende kompetansen og den sterke markedsposisjonen som Bergen Group Services har bygget seg opp over lang tid, sier konsernsjef Hans Petter Eikeland.

Styret i Bergen Group har iverksatt prosessen med å forberede en reparasjonsemisjon basert på fullmakten gitt i den ekstraordinære generalforsamlingen som ble avholdt 17. november 2016. Reparasjonsemisjonen planlegges gjennomført i 1. kvartal 2016 og skjer til samme tegningskurs som i den rettede emisjonen. Reparasjonsemisjonen har en brutto emisjonsproveny på opp til 5,3 millioner kroner.


Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.093