23948sdkhjf

Siemens: - Eldre utstyr fører til uutnyttet energieffektivitet og tap for bedrifter

Betydelig potensial for elektrisitetseffektivitet forblir uutnyttet i global produksjon, viser ny undersøkelse.
En ny undersøkelse fra SFS (Siemens Financial Services) viser at et betydelig uutnyttet potensial for elektrisitetsbesparelse er tilgjengelig for produksjonsindustrien over hele verden. Undersøkelsen beregner potensialet for industriell industrieffektivtet, som defineres som andelen av nåværende elektrisitetsforbruk som kan spares inn hvis mer elektrisitetseffektivt utstyr installeres. Blant de geografiske områdene i undersøkelsen varierte tallene for potensiell energibesparelse fra cirka 14 % til rundt 20 %. I Norden er potensialet for industriell elektrisitetseffektivitet rundt 15,6 %. Det er høyere enn tallene for Tyskland (14,5 %) og Spania (14,2 %), men lavere enn for utviklingsøkonomiene Kina (17,2 %) og Russland (19,1 %).

Dette viser at det finnes ytterligere potensial for å redusere elektrisitetsforbruk i Norden og at dette kan utnyttes ved å sette inn energieffektivt utstyr i produksjonsprosessen, enten for strømgenerering eller å redusere elektrisitetsforbruket. Spanias ledende posisjon kan delvis tilskrives at spanske produsenter er spesielt aktive når det gjelder å generere solcelleenergi for å subsidiere elektrisitetsbehovet på anleggene. Tysklands rangering antas å være et direkte resultat av entusiastiske og effektive tiltak når det gjelder energieffektivitet – både investering og implementering. I Russland kjennetegnes den etablerte industrisektoren ofte av eldre utstyr som er mindre energieffektivt. Derfor er det store muligheter for besparelser når det gjelder elektrisiteteffektivitet ved oppgraderinger og utskiftninger på anleggene.

Siden elektrisitet utgjør en stadig større andel av industriens energiforbruk, har spørsmålet om optimalisering av elektrisitetsforbruket blitt en stadig større utfordring for produksjonssektoren. Elektrisitetsforbruk innen produksjon har økt tre ganger raskere enn det totale energiforbruket de siste 40 årene. Det utgjør nå over en fjerdedel av industrielt energiforbruk. Samtidig har enhetskostnaden for elektrisitet økt betydelig det siste tiåret. Reduksjon av elektrisitetsforbruket er derfor avgjørende for at produksjonssektoren skal ha en sunn økonomi.

Produsenter over hele verden fokuserer på å installere mer elektrisitetseffektivt utstyr for å redusere elektrisitetsforbruket og -kostnader. Dette kan variere fra optimaliserte motordrevne systemer og automatiseringssystemer til utnyttelse av varme fra produksjonsprosesser for elektrisitetsgenerering.

- Investeringer i teknologier for elektrisitetseffektivtet bidrar ikke bare til å redusere energiforbruket, produksjonskostnadene og karbonutslipp, kommenterer Salgssjef Industri Norge SFS, Bent Erik Laustsen.

- Nytt utstyr gir ofte produksjons- og kapasitetsforbedringer som bonus, noe som forbedrer forretningsresultatene og konkurransekraften. Etter hvert som økonomisk bærekraft blir en stadig viktigere faktor når det gjelder teknologiinvesteringer, har teknikker for aktivafinansiering vist seg å være kostnadseffektive, rimelige metoder for å finansiere investeringer i og oppgraderinger til energieffektivt utstyr. Denne formen for «betal-når-du-sparer»-finansiering er utformet for å balansere den månedlige kostnaden til nytt utstyr mot energibesparelsene som utstyret gir. Dette vil være svært viktig for å utvikle og øke energieffektivitetsmarkedet innen global produksjon, sier Bent Erik Laustsen.

Metode:
En uavhengig undersøkelse ble utført blant verdens 20 ledende produsenter av industriutstyr mellom siste del av 2014 og starten av 2015. Respondentorganisasjonene ble bedt om å anslå det grunnleggende potensialet for elektrisitetseffektivitet i de undersøkte geografiske områdene – Kina, Frankrike, Tyskland, India, Polen, Russland, Skandinavia, Spania, Storbritannia, USA og Tyrkia – basert på dagens tilgjengelige teknologi for elektrisitetseffektivitet. Et gjennomsnitt av respondentenes beregninger ble deretter beregnet for hvert undersøkte land.
Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125