23948sdkhjf

Kjempekontrakt til Kværner Verdal

Kværner skal levere to plattformunderstell til Johan Sverdrup-feltet til en estimert verdi av 3 milliarder kroner.
Kværner og Statoil har inngått en rammeavtale for leveranse av stålunderstell til felt hvor Statoil er operatør. På grunnlag av denne rammeavtalen har Statoil i dag signert en intensjonsavtale der Kværner skal levere to av de planlagte stålunderstellene til utbyggingen av Johan Sverdrup. Med forbehold om alle nødvendige godkjenninger for at prosjektet skal kunne videreføres, er den foreløpig estimerte verdien på de to stålunderstellene 3 milliarder kroner, skriver Kværner i en pressemelding.

Johan Sverdrup-feltet ligger på 120 meters dyp på vestkysten av Norge. Statoil er operatøren på feltet og den første fasen i utviklingen er å etablere infrastruktur og et feltsenter som inkluderer fire offshore plattformer på stålunderstell som står på havbunnen.

- Det er veldig gledelig at Kværner har jobbet frem en konkurransedyktig og fremtidsrettet leveransemodell. Her demonstrerer Kværner at innsatsen for reduserte kostnader og økt effektivitet gir uttelling. Dette er inspirerende for oss i Statoil. Sikker og kostnadseffektiv ressursutnyttelse og langsiktig verdiskapning er vår viktigste oppgave, sier Helge Lund, konsernsjef i Statoil.

Med intensjonsavtalen vil Kværner begynne arbeidet med leveransen av to komplette stålunderstell til Johan Sverdrup-feltet, ett til stigerørsplattformen og ett til boreplattformen.

Begge leveransene vil inkludere ingeniørtjenester, innkjøp og fabrikasjon. Ingeniørtjenester vil bli utført ved Kværners kontorer i Oslo og vil begynne sent i 2014. Prosjektledelsen vil være basert ved Kværners anlegg for stålunderstell i Verdal. Her vil også sammenstillingen foregå fra første kvartal 2016. Det nye prosjektet vil bety arbeid for mange av Kværners leverandører og noen av underleverandørene vil begynne prefabrikasjonen allerede sommeren 2015.

Understellet til stigerørsplattformen leveres sommeren 2017, mens understellet til boreplattformen blir levert våren 2018. Aktiviteten vil være høyest i andre kvartal 2017 når omtrent 350 personer kommer til å jobbe på prosjektet.

Utvikling i stedet for avvikling på Kværner Verdal
- Den nye rammeavtalen bekrefter Kværners posisjon som en av industriens ledende leverandører av stålunderstell. De omfattende forbedringene vi har gjennomført de to siste årene gjør det mulig for oss å vinne og levere nye prosjekter med reduserte kostnader, samtidig som vi sikrer fornuftige marginer. Jeg er glad for at kundene våre anerkjenner at vi er en leverandør som tilbyr en attraktiv kombinasjon av teknologisk ekspertise og kostnadseffektivitet, sier Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kværner.

Kværners anlegg i Verdal er spesialisert på fabrikasjon av stålunderstell i internasjonal konkurranse. Det siste året har selskapet vurdert om det er strategisk og økonomisk forsvarlig å videreutvikle virksomheten forbundet med fabrikasjon av stålunderstell.

- Vi har sagt at beslutningen vår ville være basert på to faktorer: Kunne vi implementere endringer som ytterligere ville forbedre vår konkurransekraft, og ville det være kommersielle markedsmuligheter på lang sikt. Jeg er glad for at begge disse kriteriene er dekket, noe som betyr at vi vil fortsette vår langsiktige strategiske utvikling av anlegget for stålunderstell i Verdal, sier Jan Arve Haugan.

Rammeavtalen mellom Statoil og Kværner inkluderer studier, tidligfase-prosjektering (FEED), detaljprosjektering, innkjøp, fabrikasjon og prosjektledelse i forbindelse med leveranse av stålunderstell til felt på den norske kontinentalsokkelen hvor Statoil er operatør. Det er ingen begrensninger på antall stålunderstell som kan bestilles som en del av avtalen. Rammeavtalen varer frem til 2020.

Kværner har levert mange av verdens mest krevende offshore prosjekter inkludert majoriteten av Norges offshore olje- og gassplattformer. De to nye stålunderstellene vil bli nummer 43 og 44 i en serie av stålunderstell fra Kværner i løpet av de siste 44 årene.

Kontraktspart er Kværners heleide datterselskap, Kværner Verdal AS.

Fakta om de to stålunderstellene:
Stålunderstell til stigerørsplattformen
Høyde: 140 meter
Omfang av stålunderstellet: 64 meter x 94 meter
Peler: 24

Stålunderstell til boreplattformen
Høyde: 140 meter
Omfang av stålunderstellet: 55 meter x 85 meter
Peler: 24


Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094