23948sdkhjf

Gode tall for Ulstein i fjor

Ulstein Group hadde i 2023 en omsetning på 1,4 milliarder kroner og et driftsresultat på 49 millioner kroner.

Dette er tall som er vesentlig bedre enn i 2022, viser ferske tall fra Ulstein.

«Kunnskap og erfaring fra Ulsteins mer enn 100-årige historie har skapt en dynamisk og endringsvillig organisasjon som man nå drar nytte av i overgangen til en meir grønn og etter hvert mer fossilfri framtid», skriver selskapet i en pressemelding.

Mange havvindfartøy

Av nybygg har hele 10 havvindserviceskip (CSOV) med TWIN X-STERN-skroget blitt kontrahert de siste to årwnw, now som gir en solid introduksjon til markedet. TWIN X-STERN, der hovedframdriftseenheter er montert både i baug og akterskip, bidrar til økt drivstoffeffektivitet og operabilitet.

Koblingen mellom operasjonelle utfordringer og bruk av ny teknologi driver verftet og næringen videre, og Ulsteins langsiktige strategiske mål «bærekraftig vekst, internasjonalisering og innovasjon» ligger fast.

Ettermarked og service

Ulstein har hatt et høyt aktivitetsnivå i 2023, spesielt innen ettermarked og service.

Ulstein Verft hadde ved utgangen av 2023 sju nybyggkontraktar i ordreboka, alle innen fornybar energi, og seks av sju baserte på design frå Ulstein Design & Solutions AS.

I tillegg kommer en økning innen service og ettermarked. I 2023 håndterte Ulstein Verft mer enn 20 skip for 14 forskjellige kunder. Tjenestene favner alt frå livssyklusservice, oppgraderinger, klassing og dokkinger, som også fører til leveranser fra flere Ulstein-bedrifter.

I tillegg har Usteins designbedrift i Nederland inngått flere designavtaler. Totalt har Ulstein gjennomført en stor del design- og engineeringsprosjekt i 2023.

Marin automasjon

Mens snart 150 Ulstein-designede skip seiler rundt på verdshavene i 2023, er det mer enn tre ganger så mange som har kraft- eller automasjonssystem fra Ulstein. I løpet av 2023 kom det inn en mengde nye serviceoppdrag innen marin automasjon og kraftsystem fra hele verden.


Konseptskipet ULSTEIN THOR vart tildelt prisen Concept Vessel of the Year og hekktråleren ECOFIVE ble kåret til Årets Skip. Tråleren har flere nyvinninger som samlet sett gjør fiskeflåten mer grønn.

Ulstein har blant annet utviklet den nyskapende trålløsningen der fangsten blir tatt inn under vannlinjen og holdt levende fram til prosessering, noe som holder kvaliteten høy. Det hybride framdriftssystemet og energieffektiviserende tiltak gir redusert drivstoff-forbruk og utslipp.

«Også i 2023 har den globale utviklingen vært preget av geopolitiske utfordringer. Inflasjonen har vært høy, noe som har ført til økte priser på materialer, lønninger og renter. Dette har presset opp prisene på nybygg. På den andre siden har en historisk svak norsk krone bidratt til å styrke konkurranseevnen til norsk eksport, og norsk verftsindustri er mer konkurransedyktig enn på lenge», skriver selskapet videre.

Geopolitiske forhold

«Utviklingen av Ulstein Groups resultat framover vil i stor grad fortsatt bli påvirket av geopolitiske forhold, markedsetterspørselen i prioriterte segment, inflasjon og tilgang på kvalifisert arbeidskraft, i tillegg til norske myndigheiters forståelse og tiltak for den maritime klyngen», avsluttes det med.

Ulstein Groups hovedtall for 2023:

Driftsinntekter:1,4 milliarder kroner (2022: 633,4 mill. kr)

Driftsresultat: 49,2 millioner kroner (2022: - 13,0 mill. kr.)

Resultat før skatt: 40,0 millioner kroner (2022: - 28,3 mill. kr)

Kilde: Pressemelding fra Ulstein

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078