23948sdkhjf

Norske veier med biprodukt fra smelteverk

Nye Veier og samarbeidspartnere startet denne uka en omfattende test av SiGS, et biprodukt fra smelteverk til bygging av ny E39 gjennom Lyngdal.

- Dette er en viktig del av arbeidet med å utvikle verdikjeder som er mer bærekraftige og bruke materialer som er sirkulære.

Dette sier Anne Stine Johnson, som er leder for teknologi og fag i Nye Veier.

Biprodukt fra Eramet

Silica green stone(SiGS) er et biprodukt fra produksjonen av mangan ved Eramet i Kvinesdal. Dette er første gang SiGS testes på en vei med trafikkmengden som er på E39 gjennom Lyngdal. Nå skal SiGS testes, som forsterkningslag på en 200 meter lang del av E39. Nå kan vi teste og bruke en ressurs, som i dag ligger på lager i en sirkulær løsning.

- Bruk av denne typen materialer er å ta i bruk en ressurs, som vi i dag ikke bruker. Nye Veier er en pådriver og fornyer i arbeidet med å utvikle hvordan vi bygger veier. Vi er kjempefornøyde med at Vegdirektoratet nå åpner for permanent bruk av denne type materialer. Det skjer med en oppdatering, som kommer i løpet av sommeren, utdyper Johnson.

Nødvendig omstilling

Nye Veier skal lede den nødvendige omstillingen til mer bærekraftige løsninger på veibygging. Vi skal fornye og endre hvordan vi i fremtiden skal bygge veiene. Derfor er vi en pådriver for endring av veinormalene. Veinormalene kommer til å åpne for å bruke ressurser på nytt. Sirkulære løsninger er viktig for å skape løsninger som er mer bærekraftig enn tidligere.

Bruk av SiGS er å ta i bruk en tidligere ressurs som nå lagres på deponier. Testen gjøres i regi av prosjektet Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging. Prosjektet er finansiert av midler fra «Grønn plattform», og finansieringen er et nødvendig virkemiddel for å utvikle denne type løsninger. Det er Nye Veier som er prosjekteier og Via klyngen som driver prosjektet.

Flere stiller seg bak

Vegdirektoratet, Nye Veier, Eramet og vår totalentreprenør, arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland og SINTEF stiller seg bak de samme målene for testen: Reduserte klimagassutslipp, økt gjenbruk og sirkulær økonomi i veibyggingen. At regelverket legger til rette for økt effektivitet og bærekraft er viktig for Nye Veier.

- Vi stiller deler av E39 til disposisjon for viktig utvikling og forskning på fremtidens løsninger. SiGS blir liggende i veikroppen i flere år fremover. Når vi skal bygge neste del av E39 vestover, så krever det at vi legger om den delen av veien med SiGS. Da kan vi teste forsterkningslaget med etter noen års drift, forklarer Anita Enebakk, prosjektsjef for E39 gjennom Lyngdal.

Fakta om SiGS:
Dannelse og egenskaper:

SiGS er en type slagg som dannes når silikomangan produseres. Det er et stabilt, sterkt og rent materiale.

Det består av naturlige mineraler som kalsium, silisium, aluminium og magnesium og blir skilt ut fra manganmalmen i smelteprosessen.

SiGS dannes i en smelteprosess ved høye temperaturer (over 1600 grader Celsius), noe som gir det dets unike egenskaper.

Bruksområder:

SiGS kan brukes til flere formål, og det reduserer behovet for å ta ut jomfruelig stein.

Det egner seg for utfylling både på land og i sjø.

SiGS har lavt innhold av miljøskadelige stoffer og er karbonnøytralt sammenlignet med stein fra pukkverkindustrien.

Bærekraft og gjenbruk:

Gjenbruk av SiGS reduserer beslag av naturarealer og energiforbruk.

Det bidrar til å minimere utslipp av klimagasser, støy og støv sammenlignet med utvinning av jomfruelige råvarer.

SiGS kan knuses til mindre fraksjoner for ulike formål, og det gir forlenget nytteverdi i sirkulære verdikjeder.

Kilde: Pressemelding fra Nye Veier

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.097