23948sdkhjf

Stålkommentar: Prisøkninger venter

Damstahls nordiske CPO og leverandørkjededirektør Henrik Ørskov gir en idé om den fremtidige utviklingen av stålmarkedet.

Med et helt kvartal og en måned bak oss opplever vi fortsatt at markedet generelt er volatilt, og usikkerheten om fremtiden er stor, til tross for økende optimisme i flere markeder. 

Nye konflikter påvirker den geopolitiske situasjonen, og gjør det enda vanskeligere å forutsi markedet for de kommende månedene.

Den kinesiske økonomien har ennå ikke kommet seg helt, selv om produksjonen av rustfritt stål så en imponerende økning i mars (+11 prosent fra år til år). Det skal imidlertid bemerkes at denne økningen ikke skyldtes økt etterspørsel, men først og fremst var drevet av økonomiske mål støttet av den kinesiske regjeringen.

Råvarer

Nikkel (LME 3 måneder)

De siste to månedene har nikkel tatt et stort og forventet steg oppover i pris, med kun en liten pause i begynnelsen av april. 19. april brøt nikkel gjennom $19.000/tonn. Mintec spår nå en oppadgående trend i de kommende månedene, med mål om +$23 000/tonn.

Nylig har både USA og Storbritannia annonsert nye sanksjoner mot Russland, inkludert forbud mot nikkel, aluminium og kobber fra ny produksjon. Dette bør presse prisene ytterligere oppover.

Krom

Referanseprisen for krom for andre kvartal 2024 er annonsert til $1,52/lb, opp $5,6/lb. Som nevnt i tidligere markedsanalyser er denne prisen svært vanskelig å forutsi, og det er ingen utsikter til videre utvikling. Den stigende pristrenden for krom kan forklares med redusert produksjon i flere land, bortsett fra Kina, og et sesongmønster.

Ferromolybden

Ferromolybden holder seg relativt stabilt med priser mellom 47.000 og 48.800 dollar/tonn. Den generelle trenden for dette råmaterialet viser at etterspørselen etter ferromolybden øker på grunn av de høyere kvalitetene produsert i Kina og Indonesia. Siden det forventes mangel på tilbud, kan prisene holde seg på et høyt, men stabilt nivå.

Skrap

Skrapprisene har gått fra en lengre stabil periode til en økning. Skrap står overfor økt etterspørsel på globalt nivå, noe som får prisene til å stabilisere seg og nå med en økende trend. Kilder fra Asia sier at det blir vanskeligere å skaffe skrap til smelteverkene, spesielt når det gjelder riktig kvalitet på skrot. Skrot spiller en nøkkelrolle i den grønne agendaen for rustfri stålindustri og vil derfor bli en kritisk råvare over tid.

Nyheter på produktnivå

Bar stål

Generelt er forsyningssituasjonen for barer meget stabil for tiden. For enkelte europeiske produsenter kan man se svært korte leveringstider på cirka to til tre måneder. Priser og leveringstider fra Asia holder seg også stabile og bestillinger som legges inn nå vil bli levert før oktoberkvoten begynner. Det er bemerkelsesverdig at Safeguard-kvoten for april ikke ble fullt utnyttet de første dagene, slik man har sett tidligere med andre kvoter. Dette skyldes hovedsakelig forsinkelser i ankomsten av containerskip.

Rør (sømløse)

Innenfor sømløse rør holder forsyningssituasjonen seg også stabil. Relativt korte leveringstider sees fra europeiske produsenter, mens leveringstiden fra India holder seg stabil på seks til åtte måneder. Alt i alt er det ingen store bekymringer på dette produktområdet.

Rør (sveiset)

Ser man på den sveisede rørsituasjonen, har Damstahls rørprodusenter fortsatt relativt høye varelagre, noe som tilsvarer god tilgjengelighet og korte ventetider når man snakker om standardvarer. Det er flere kundesegmenter med god aktivitet. Det kan være en effekt når man ser på juni/juli 2024 på grunn av manglende produksjon av spolemateriale.

Utfordrende tilgjengelighet

Siden Damstahls siste markedsanalyse i februar i år har det skjedd mye i denne kategorien, spesielt i Europa, hvor Outokumpu har vært i streik og Acerinox fortsatt er i streik, nå i sin 13. uke. Damstahl er noe overrasket over den minimale effekten man har sett så langt, da all logikk tilsier at prisene vil stige betydelig når omtrent 50 prosent av produksjonen i Europa er ute av markedet i en lengre periode. Tilgjengelighet er svært utfordrende, og Damstahl hører om mange som har fått utsatt sine åpne bestillinger, og igjen opplever begrensninger i hvor mye de kan bestille fra verkene. Når flere utnytter 100 prosent av kapasiteten sin, kan det naturlig nok oppstå utfordringer i den prosessen og leveringssikkerheten. Damstahl er sikker på at vi ennå ikke har sett den fulle effekten av manglende produksjon, og vi må huske at streiken hos Acerinox fortsatt pågår.

Beslag og flenser

Prisene på rørdeler er fortsatt ganske stabile, selv om prisene på sveisede rør øker. Dette vil komme med en liten forsinkelse. Samtidig stiger prisene fra Asia på beslag mye, da prisene på råvarer og valuta stiger.

Prisutvikling

Damstahl tror likevel prisene vil stige de neste månedene. Dette skyldes blant annet følgende årsaker:

• Nikkelprisen er under et fornuftig nivå og har gått inn i en stigende trend.

• Mintec har endret sine råd om sikring av rustfritt stål til: Plan - dekker resten av Q2-2024. Damstahl forventer å se et nivå på +3.100 euro/tonn for SS-CR 304.

• Mintecs råd om nikkel er endret til full sikring (fra et sluttbrukerperspektiv).

• Dagens situasjon i Rødehavet betyr lengre leveringstider og betydelig høyere priser på produkter utenfor Europa.

• Streiken ved Acerinox fortsetter fortsatt.

• Lengre leveringstid/restriksjoner fra EU-produsenter av rustfrie spoler.

• Prisene på skrap av rustfritt stål stiger.

• Prisene fra Asia stiger også.

Konklusjon

Vi ser absolutt på et marked der alle, eller i det minste alle Damstahls europeiske kunder og partnere, venter på kunngjøringen fra ECB om deres plan for rentenivået for den kommende perioden. Damstahl hører fra mange aktører på markedet at etterspørselen er der, men en «vent og se»-mentalitet råder i den nåværende fasen. Så hvis du ser lavere renter og inflasjon, vil du sannsynligvis se en god økning i veksten i EU. Samtidig vil Damstahl sørge for å ha tilstrekkelig materiale på lager, også med tanke på påfølgende effekter av den reduserte produksjonen fra både Outokumpu og Acerinox.

Stålkommentaren er utarbeidet av Damstahl. Metal Supply påtar seg ikke ansvar for prognoser.

Kilde: Metal-supply.dk

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.063