23948sdkhjf

Offshore-konsern når milepæl

Omsetningen toppet 5 milliarder danske kroner for første gang hos Semco Maritime.

Den positive utviklingen fortsatte i 2023 for Semco Maritime, som satte fart i veksten, løftet lønnsomheten og styrket ordreboken med bidrag fra begge forretningsområdene som oversteg forventningene for året.

Omsetning doblet seg på to år

Esbjerg-gruppen, som også har en egen større avdeling i Norge på Hanøytangen, økte omsetningen med 47 prosent til 5 milliarder danske kroner, og økte inntjeningen med 51 prosent til 305 millioner danske kroner, tilsvarende en resultatmargin på 6 prosent. Som et resultat har selskapets omsetning doblet seg på bare to år.

- Vi følger strategien for bærekraftig vekst ved å bruke vår omfattende ekspertise og dype erfaring fra offshoresektoren til å utnytte mulighetene i energimarkedene og flytte balansen i virksomheten videre mot fornybarvirksomheten, sier administrerende direktør Steen Brødbæk i en pressemelding.

– I 2023 gjennomførte vi strategien ved å skape organisk vekst samt gjennom oppkjøp og integrasjon av den komplementære tyske fullserviceleverandøren Wind Multiplikator Group, som tilførte 250 ansatte basert i Bremen samt et driftssenter i Emden og sikret tilleggsvekt for Semco Martime innen havvind, fortsetter han.

Stor ordrebok

Strategien for bærekraftig vekst ble lansert i slutten av 2022, og de overordnede målene er å øke inntektene til 6 milliarder danske kroner i 2027 delt på 65 prosent i fornybarvirksomheten og 35 prosent i konvensjonell energivirksomhet (tidligere Olje & Gass). Samtidig må inntjeningen styrkes slik at resultatmarginen (ebitda før spesielle poster) kan heves til rundt 7 prosent.

Ordreinngangen ble i 2023 løftet av spesielt høy vekst i fornybarvirksomheten og økte dermed med 136 prosent til 7,1 milliarder danske kroner. Konvensjonell energivirksomheten bidro også til veksten, og konsernets ordrebok var på 6,5 milliarder danske kroner ved utgangen av 2023.

Inntjeningen ble betydelig forbedret med en vekst i ebitda før spesielle poster på 51 prosent til 305 millioner danske kroner. Spesielle poster beløp seg til 16 millioner danske kroner. Resultatmarginen steg til 6,1 prosent fra 5,9 prosent i 2022. Utviklingen var drevet av høy kapasitetsutnyttelse, god prosjektgjennomføring og skarp kostnadsstyring, kombinert med en dempet utvikling i materialprisene gjennom året.

– Vi ser en klar rute fremover, og fortsetter å utnytte våre konkurransefortrinn både i segmentene fornybar og konvensjonell energi i markeder påvirket av geopolitiske spenninger og intensivert fokus på forsyningssikkerhet samt økende politisk oppmerksomhet rundt akselerasjonen av den grønne omstillingen, sier Steen Brødbæk.

Fornybar energi: Fornybarmarkedet tar en stadig større andel av Semco Maritimes omsetning. Foto: Semco Maritime

2024 preget av usikkerhet

Basert på en videreføring av dagens markedstrender og den sterke forretningsutviklingen de siste årene, forventer Semco Maritime at omsetningen i 2024 vil ligge innenfor et 10 prosents intervall rundt omsetningsnivået fra 2023. Forventningen er betinget av konsernets evne til å motvirke effekten av en forventet nedgang i aktiviteten innenfor området konvensjonell energi.

Semco Maritime forventer også å konsolidere lønnsomheten og nå en fortjenestemargin (ebitda) før spesielle poster på 5-7 prosent i 2024.

Konflikter

Forventningene til 2024 er beheftet med betydelig usikkerhet som følge av makroøkonomiske svingninger, herunder den dempende effekten av høyere renter på investeringer i spesielt fornybarsektoren. I tillegg forårsaker Russlands fortsatte invasjon av Ukraina og konflikt i Midtøsten svingninger i prisen på energi og utfordringer med forsyning og logistikk, noe som fører til betydelige svingninger i kostnader og lav synlighet.

Kilde: Metal-supply.dk

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109