23948sdkhjf

Sterk vekst for Brunvoll i fjor

Til tross for en urolig verden og høye renter og inflasjon har året vært veldig positivt for Brunvoll, som har lyktes veldig godt i markedet, levert godt operasjonelt og rekruttert nærmere 90 nye medarbeidere.

- I andre halvår av 2022 la vi en offensiv vekststrategi frem mot 2025. Derfor er det gledelig å kunne se at vi i 2023 har startet vekstreisen med en omsetningsvekst på hele 26 prosent sammenlignet med 2022. Veksten ser ut til å fortsette i årene fremover, og dette gir oss muligheter til å fortsette å investere betydelig i våre fabrikker og medarbeidere for å være konkurransedyktige også fremover, sier konsernsjef for Brunvoll Group, Kåre Øyvind Vassdal, om året som var og hva man har i vente.

Agerer langsiktig

Som familieeid konsern med eiere som tenker og agerer langsiktig, og som viser samfunnsansvar, er Brunvoll i en god posisjon til å være med å løse de utfordringer som maritim næring står overfor de neste 10-årene. Det å nå de klimamålene som må til for å skape en bærekraftig planet for kommende generasjoner, er samfunnets viktigste oppgave fremover.

- Vi er veldig opptatt av å sette handling bak ordene. Vi er svært stolte over arbeidet vi gjør, og som er nærmere presentert i vår bærekraftrapport for 2023 som publiseres i april, sier Vassdal i en pressemelding fra selskapet.

Skryter av de ansatte

- Vi er tilfredse med de finansielle resultatene, også i 2023. Tallene er en konsekvens av den innsatsen som våre medarbeidere legger ned hver eneste dag for våre kunder og for hverandre. Vi er veldig godt fornøyde med å greie å levere lønnsom vekst i en tid preget av høy inflasjon, fortsetter han.

Konsernet har de siste årene satset betydelig på innovasjon, og ser nå resultatene i form av vekst i et nysalgsmarked hvor markedsutsiktene er bedre enn på svært lenge. «Selskapets langsiktige eiere har sammen med medarbeiderne utviklet et konsern med høy soliditet og som har muskler til å utnytte de markedsmulighetene som kommer i en konjunkturdrevet næring», heter det i pressemeldingen.

Uro i verden: - Vi leverer gode resultater i en verden preget av uro og høye renter, sier konsernsjef i Brunvoll Group, Kåre Øyvind Vassdal. Foto: Brunvoll

Svært vitig ettermarked

- De produktene og tjenesterne vi leverer på pttermarked er svært viktig for våre kunder. Vårt globale serviceapparat og vår unike filosofi rundt produksjon og lagerhold av reservedeler i Norge blir stadig viktigere. Dette er bærekraft i praksis gjennom sikrere fartøysoperasjoner, høyere oppetid, færre ulykker og lengre produktlevetid. Jeg ønsker med dette å rette en stor takk til mine kollegaer, vårt globale agentnettverk, våre dyktige samarbeidspartnere og ikke minst gamle og nye kunder for samarbeidet i 2023, sier Vassdal.

Markedet for kontrahering av nye fartøy har vært meget bra i 2023 og inn i 2024. Det vil trolig bli en ytterligere vekst både i ordreinngang og omsetning i 2024, sammenlignet med et godt 2023. Markedsposisjon oppleves som sterk innenfor våre utvalgte fartøyssegment, og det er stor interesse og anerkjennelse for Brunvolls systemløsninger innenfor fremdrift og manøvrering av avanserte fartøy.

Forventer at uroen i verden vil vedvare

- Geopolitisk usikkerhet og utfordrende makroøkonomiske forhold, preger verden og verdensøkonomien også i 2024. Dette forventer vi vil vedvare en stund fremover og vil føre til at kostnadsbildet fortsatt vil være utfordrende. Dette betyr at vi må sørge for volumvekst og ytterligere produktivitetsforbedringer for å beholde vår lønnsomhet i årene som kommer. Derfor er det ekstra gledelig å kunne se at vi tar nye posisjoner i markedet og utvikler samarbeidene vi har med våre trofaste kunder. Derfor er det et Brunvoll som ser lyst på fremtiden også i starten av 2024. Vi vil bruke energien på å utvikle oss videre i positiv retning, sier Vassdal.

Finansielle nøkkeltall 2023:

  • Driftsinntekter ble MNOK 1.438 i 2023 mot 1.139 i 2022
  • Resultat før skatt ble MNOK 157 i 2023 mot MNOK 90 i 2022
  • Konsernet har en meget solid finansiell stilling med en egenkapital på MNOK 705 (49 %)
  • Antall medarbeidere i konsernet er nå 543 inkludert hele 37 lærlinger
  • Eksportandel på 76 % i 2023, sammenlignet med 74 % i 2022
  • Brukte 75 000 timer på produkt- og tjenesteutvikling i 2023, aldri brukt mer
  • Delte ut 7 MNOK i bonus til sine medarbeidere mot slutten av fjoråret relatert til prestasjonen i 2023

Kilde: Pressemelding fra Brunvoll

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125