23948sdkhjf

LKAB: - Vi er tvunget til å kutte ned på produksjonen på grunn av Ofotbanen

Flaskehalsen på Ofotbanen får nå alvorlige konsekvenser. LKAB er tvunget til å bremse produksjonen med én million tonn per år.

På lang sikt frykter selskapet oppsigelse, driftsstans og tapte inntekter som kan påvirke fremtidige investeringer.

Trafikken går på Malmbanan (på norsk Ofotbanen), men LKAB har ennå ikke klart å redusere lageret av jernmalmprodukter. Det får nå alvorlige konsekvenser.

Sporarbeid

– Vi er tvunget til å redusere produksjonen. I en første fase reduserer vi nå med rundt en million tonn per år. Men situasjonen er så alvorlig at hvis vi ikke kan kjøre flere malmtog, må vi stoppe enda flere operasjoner og varsle personalet, sier LKAB-sjef Jan Moström i en pressemelding.

I tillegg til de tidligere holdeplassene på grunn av avsporinger, starter snart også sporarbeid, noe som betyr mindre kapasitet på jernbanen.

Utfordfrende leveringskapasitet

Selskapet opplyser at det har jernmalmprodukter tilsvarende 600 fulle tog i hauger ved Kiruna og Svappavaara, som venter på å bli levert til kundene. Lagrene i seg selv er ikke det største problemet, men at leveringskapasiteten er lavere enn den planlagte produksjonen, sier Jan Moström.

– Uten tiltak ser vi at våre bestander ville fortsette å vokse sterkt de neste årene. Det planlagte vedlikeholdsarbeidet på Malmbanan reduserer kapasiteten enda mer fordi trafikken da stanses i lange perioder. Dersom vi ikke sammen med Trafikverket og norske BaneNor for alvor kan øke kapasiteten innenfor det eksisterende systemet, vil vi bli tvunget til å ta enda mer drastiske grep. Da må et pelletsanlegg med tilhørende anrikningsanlegg og gruveproduksjon nedlegges. I slike tilfeller betyr det varsling fra personalet, sier Jan Moström.

Togavsporing: To togavsporingen på Ofotbanen har ført til at mye jernmalm har hopet seg hos LKABs anlegg i Sverige. Det skaper utfordringer for den svenske industrigiganten. Foto: Trafikverket

Vurderer nedstengning

LKAB vurderer nå nedstengning i enten Kiruna eller Svappavaara, avhengig av hva som betyr minst skade for selskapet. Å begrense produksjonen ytterligere vil med dagens priser innebære et inntektstap på rundt 5 milliarder årlig.

– Vi er allerede tvunget til å begrense råvaretransporten mellom Svappavaara og Malmberget og dermed redusere produksjonen i Malmberget med én million tonn per år, tilsvarende inntekter på i overkant av én milliard kroner med dagens priser. Vi vil også blant annet redusere mengden ekstern arbeidskraft og overføre mer arbeid til egen stab. Det handler om å redusere kostnadene når produksjonsvolumene faller og beholde mest mulig av vår egen kompetanse dersom vi blir tvunget til å stenge driften. Hvis vi havner der, er det viktig å kunne komme i gang så raskt som transportkapasiteten tillater, sier Jan Moström i en kommentar.

Vil øke togtrafikken

Ifølge LKAB viser Transportstyrelsens kapasitetsanalyser at til tross for planlagte tiltak frem til 2030, forventes linjens kapasitet å bli dårligere ettersom annen trafikk forventes å øke.

– Dette er ikke en situasjon som kan løses med noen mindre endringer. Vi vil gjøre alt som står i vår makt for ikke å måtte stenge et pelletsanlegg og varsle personalet. Sammen med Trafikverket og andre aktører skal vi forsøke å øke togtrafikken slik at vi kan begynne å beite på lageret eller i hvert fall ikke bygge mer. Skal det være mulig, er det nødvendig å snu hver stein, sier Jan Moström.

For LKABs del, i tillegg til fare for oppsigelse på grunn av redusert produksjon, innebærer manglende inntekter også en risiko for at de fremtidige store investeringene i blant annet karbondioksidfri produksjon av jernsvamp påvirkes. Selskapet etterlyser nå politisk handling.

Politiske vedtak

– Det trengs nå også klare politiske vedtak for utvidelse av kapasitet både på kort sikt og på sikt, i tillegg til det som ligger i planen, for å skape den kapasiteten som kreves på banen. Å måtte redusere produksjonen selv om kundene roper etter produktene våre og vi tjener gode penger, det er bittert, kommenterer Jan Moström.

 

Kilde: Metal-supply.se

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.093