23948sdkhjf

Worldsteel: Tilbakegang i ståletterspørselen i år – liten økning neste år

Worldsteel anslår at etterspørselen etter stål i år vil se en tilbakegang på 1,7 prosent.

Men etterspørselen etter stål er spådd å vokse med 1,2 prosent i 2025.

Det går fram av Worldsteels prognose for etterspørselen etter stål på verdensbasis, som organisasjonen nylig har publisert.

- Etter to år med negativ vekst og alvorlig markedsvolatilitet siden covid-krisen i 2020, ser vi tidlige tegn på at global ståletterspørsel vil vokse i 2024 og 2025, sier Martin Theuringer, som er leder av Worldsteel Economics Committe i en kommentar.

Urolig verden

Den globale økonomien fortsetter å vise motstandskraft til tross for flere sterke motvinder. Dette gjelder den vedvarende effekten fra pandemien og Russlands invasjon av Ukraina, høy inflasjon, høye kostnader og fallende kjøpekraft i husholdningene, økende geopolitisk usikkerhet og kraftige pengepolitiske innstramninger. Når man nå  nærmer oss slutten av denne pengepolitiske innstrammingssyklusen, observerer Wordlsteel at strammere kredittbetingelser og høyere kostnader har ført til en kraftig nedgang i boligaktiviteten i de fleste større markeder, og har hemmet industrisektoren globalt.

«Selv om det ser ut til at verdensøkonomien vil oppleve en myk landing fra denne monetære innstrammingssyklusen, forventer vi å se veksten i global ståletterspørsel forbli svak og markedsvolatiliteten forbli høy på grunn av forsinket virkning av pengeinnstramminger, høye kostnader og høy geopolitisk usikkerhet», heter det videre i organisasjonens prognose.

Fornøyd: Leder av Worldsteel Economics Committe, Martin Theuringer, er glad for at etterspørselen etter stål globalt er på vei oppover igjen. Foto: Wirtschaftsvereinigung Stahl

Ståletterspørselen i Kina vil fortsette å avta

Wordsteel forventer at etterspørselen etter stål i Kina i 2024 vil forbli rundt nivået i 2023, ettersom eiendomsinvesteringer fortsetter å avta, men det tilsvarende tapet etter ståletterspørsel vil bli oppveid av vekst i etterspørsel etter stål som kommer fra infrastrukturinvesteringer og produksjonssektorer.

I 2025 ser man at Kinas etterspørsel etter stål gå tilbake til en nedadgående trend med en nedgang på 1 prosent. Dettee anslaget antyder at innen 2025 vil Kinas etterspørsel etter stål være betydelig lavere enn det siste toppetterspørselsåret, 2020. Dette anslaget er også i tråd med synet på at Kina kan ha nådd sin topp etterspørsel etter stål, og landets etterspørsel etter stål vil sannsynligvis fortsette å avta på mellomlang sikt, ettersom Kina gradvis beveger seg bort fra en økonomisk utviklingsmodell som er avhengig av eiendoms- og infrastrukturinvesteringer.

«For 2023 er vårt tilsynelatende stålbruk (ASU)-estimat for Kina basert på offisiell statistikk og antyder et fall på 3,3 prosent. Dette representerer en nedrevidering av vårt estimat for 2023 ståletterspørsel vekstrate med rundt 5 prosentpoeng fra vår forrige prognose laget i oktober 2023. Kinesisk ståletterspørsel i 4. kvartal i fjor hadde faktisk vært svakere enn hva vi forventet tilbake i oktober 2023. Imidlertid, indikatorer av større stålbrukende sektorer tyder på at den faktiske ståletterspørselen var bedre enn den estimerte ASU. Våre anslag for verden unntatt Kina antyder en bred vekst i ståletterspørselen på et relativt sterkt nivå på 3,5 prosent per år i 2024-25», skriver Worldsteel videre.

India den sterkeste drivere for økt ståletterspørsel

India har fremstått som den sterkeste driveren for vekst etter ståletterspørsel siden 2021, og anslagene antyder at indisk ståletterspørsel vil fortsette å øke med 8 prosent vekst i etterspørselen etter stål over 2024 og 2025, drevet av fortsatt vekst i alle stålbrukende sektorer og spesielt ved fortsatt sterk vekst i infrastrukturinvesteringer. I 2025 anslås ståletterspørselen i India å være nesten 70 millioner tonn høyere enn i 2020.

Den utviklede verden forventes også å vise en styrkende utvinning med 1,3 prosent i 2024 og 2,7 prosent i 2025, ettersom man forventer å se ståletterspørselen endelig vise en meningsfull oppgang i EU i 2025 og fortsatt motstandskraft i USA, Japan og Korea.

EU står overfor de største utfordringene

«Etter vår mening er EU - og Storbritannia - fortsatt den regionen som for tiden står overfor de største utfordringene. Regionen og spesielt dens stålbrukende sektorer er utfordret på en rekke fronter – geopolitiske endringer og usikkerhet, høy inflasjon, pengeinnstramming og delvis tilbaketrekking av finanspolitisk støtte, og fortsatt høye energi- og råvarepriser», går det fram av prognoseskrivet fra Worldsteel.

Urolige tider: Det er fortsatt en urolig verden, men ståletterspørselen på verdensbasis er i ferd med å ta seg noe opp etter pandemi og Russlands krig mot Ukraina. Illustrasjonsfoto

Opprettholdelsen av disse nedsidefaktorene resulterte i et stort fall i regionens etterspørsel etter stål i 2023 til det laveste nivået siden år 2000 og til betydelige nedjusteringer av prognosen for i år. Etter bare et teknisk oppsving i 2024, forventes regionens ståletterspørsel endelig å vise en meningsfull bedring med en vekst på 5,3 prosent i 2025. Den anslåtte ståletterspørselen for EU i 2024 er bare 1,5 millioner tonn høyere enn pandemien i 2020.

I sterk kontrast til EU, fortsetter USAs ståletterspørsel å vise større etterspørsel etter stål. Landets etterspørsel etter stål forventes å raskt komme tilbake til vekst i 2024 etter et kraftig fall ledet av nedgang i boligmarkedet i 2023 takket være sterk investeringsaktivitet, som fikk et løft fra inflasjonsreduksjonsloven og en gradvis oppgang i boligaktiviteten.

Stål ved hjelp av sektortrender

Worldsteel observerte at en nedgang i boligbygging drevet av høye renter og høye byggekostnader har trukket ned etterspørselen etter stål i de fleste større stålbrukende regioner.

I 2023 så organisasjonen kraftige fall i boligaktiviteten i USA, Kina, Japan og EU, og svakheten i boligaktiviteten forventes å strekke seg langt inn i 2024 i de fleste store markeder på grunn av den forsinkede effekten av pengeinnstramminger. En meningsfull oppgang i boligbyggingen forventes å begynne først fra 2025 og utover.

Svakhet i global produksjonsaktivitet på grunn av høye kostnader og usikkerhet, stramme finansieringsbetingelser og svak global etterspørsel hemmet også den globale etterspørselen etter stål i 2023. Ledende indikatorer antyder starten på en oppgang i global produksjonsaktivitet i 2024. Bilindustrien var det bemerkelsesverdige unntaket fra generell svakhet i produksjon, da sektoren endelig viste den etterlengtede sterke oppgangen i 2023 på oppdemmet etterspørsel og lettelse av begrensninger i forsyningskjeden. Etter et år med sterk tosifret vekst i alle store bilproduserende land, forventer vi at sektoren i beste fall viser svak vekst i 2024 i de fleste av dem.

Grønn omstilling

Sterk investeringsaktivitet i produksjonsanlegg og offentlig infrastruktur har underbygget den globale etterspørselen etter stål i 2023. Investeringer i produksjonsanlegg er drevet av store økonomiers ambisjon om å utvikle strategiske sektorer og sikre forsyningssikkerhet for strategiske komponenter og materialer mot et bakteppe av økende geopolitiske spenninger. Worldsteel tror at den grønne omstillingen i verdensøkonomien, som krever en økonomisk transformasjon av enestående størrelse og omfang, er en av hovedfaktorene bak styrken i offentlige infrastrukturinvesteringer. For eksempel estimerte en nylig studie av økonomikomiteen at den globale etterspørselen etter nye vindenergiinstallasjoner vil tredobles innen 2030 til rundt 30 millioner tonn sammenlignet med begynnelsen av 2020-tallet. Mens andelen av ståletterspørselen etter vindenergiinstallasjoner vil forbli relativt lav i den totale globale etterspørselen, kan det gi ganske merkbar støtte til den totale etterspørselen etter stål i visse regioner som Europa.

«Vi finner det også viktig å merke seg at offentlige infrastrukturinvesteringer som tar sikte på å forsterke infrastruktur mot økende risiko for klimaendringer og gjenoppbygging av områder rammet av naturkatastrofer var viktige faktorer som støttet ståletterspørselen i noen store stålbrukende land i 2023 (f.eks. Japan, Kina, Korea, Tyrkia)», heter det videre i prognosen.

Wordsteel forventer å se fortsatt styrke i investeringer i offentlig infrastruktur og produksjonsanlegg. Imidlertid observerer vi også at høye byggekostnader og mangel på arbeidskraft dukker opp som store begrensninger for mange store økonomier, og dette kan begrense ytterligere vekst i offentlig infrastruktur og produksjonsanleggsinvesteringer på kort sikt.

Risikoer

Wordsteel observerer at risikoen har moderert seg siden vår siste oppdatering i oktober 2023 og er balansert.

«På oppsiden tror vi at en raskere desinflasjon enn forventet sammen med ytterligere lettelser i pengepolitikken kan gi et betydelig løft til stålbrukende sektorer, spesielt boligbygging. Vi tror også at en akselerasjon i den globale avkarboniseringsinnsatsen eller i arbeidet med å styrke offentlig infrastruktur mot økende klimaendringer, er betydelige positive risikoer som kan støtte den globale etterspørselen etter stål fremover», skriver Worldsteel

På minussiden observerer organisasjonen at ytterligere eskalering i geopolitiske spenninger, inflasjonspress viser seg mer vedvarende enn forventet, og høye og økende offentlige gjeldsnivåer som utløser finanspolitisk konsolidering i store økonomier er betydelige risikoer som absolutt har potensial til å bremse den pågående økonomiske oppgangen eller til og med spore den av.

Kilde: Worldsteel

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109