23948sdkhjf

SSB: Små endringer i industriproduksjonen

Norsk industriproduksjon hadde et fall på 1,1 prosent fra januar til februar 2024, viser sesongjusterte tall.

For perioden desember 2023 – februar 2024 falt aktiviteten med 0,3 prosent sammenliknet med forrige tremånedersperiode.

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Trenden i aktivitetsnivået i industrien viser nå en svakt fallende utvikling, selv om det fortsetter å være en del variasjon fra måned til måned.

Nedgang i oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri

Sesongjusterte tall viser at aktiviteten i industrien hadde et fall på 1,1 prosent fra januar til februar 2024. Det var næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som bidro mest i negativ retning med en nedgang på 5,1 prosent. Nedgangen henger sammen med blant annet med drifts- og vedlikeholdsstans for flere store virksomheter.

Det var også nedgang i dataindustri og elektrisk utstyrsindustri på 3,6 prosent i samme periode.

På den motsette siden var det næringsgruppen trelast- og trevareindustri som bidro mest i positiv retning med en vekst på 1,2 prosent.

Tremånedersendring: marginalt fall i aktiviteten

Sesongjusterte tall viser at industriproduksjonen hadde en marginal nedgang på 0,3 prosent i perioden desember 2023-februar 2024 sammenliknet med forrige tremånedersperiode.

Det var gummi, plast og mineralsk industri som bidro mest til den samlede nedgangen i industrien med et fall på 4,4 prosent. Det var også en nedgang i næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri på 2,0 prosent i samme periode.

På den andre siden hadde næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer en sterk økning på 5,1 prosent og bidro derfor til å dempe fallet i industriproduksjonen. Flere virksomheter innenfor næringa meldte om gode markedsforhold og prosjekt i perioden som årsak til økningen.

Samlet sett hadde petroleumsrettet leverandørindustri en produksjonsøkning på 1,1 prosent i perioden desember 2023-februar 2024 samanliknen med forrige tremånedersperiode. Aktiviteten i denne delen av industrien har øt mye siden starten på 2022. Industriproduksjonen unntatt leverandørindustrien er ned 0,9 prosent i samme periode og trenden har jevnt over vært fallende de siste to årene.

 

Kilde: Statistisk sentralbyr å (SSB)

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.11