23948sdkhjf

Milliardstøtte til norsk forsvarsindustri

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) er en av tre norske bedrifter som nå får milliardstøtte gjennom det europeiske ASAP-programmet.

Norske bedrifter får med dette full uttelling for sine søknader.

De to andre som sammen med KDA får 950 millioner kroner i støtte fra staten er Nammo Raufoss og Chemring Nobel.

Sammen med regjeringens medfinansiering vil dette styrke norsk produksjonskapasitet for kritiske forsvarsprodukter vesentlig.

Krigen i Ukraina

– Krigen i Ukraina har skapt en situasjon der det er behov for store mengder ammunisjon. Å øke kapasiteten i forsvarsindustrien er avgjørende for Ukraina, men også for å ivareta vår egen sikkerhet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

ASAP (Act in Support of Ammunition Production) skal styrke produksjonskapasiteten for ammunisjon og missiler til støtte for donasjoner til Ukraina og etterfylling av egne lager. Alle de tre norske virksomhetene som har meldt inn prosjekter med støtte fra norske myndigheter har nå fått tildelinger gjennom ASAP. Disse er Chemring Nobel, Kongsberg Defence and Aerospace og Nammo Raufoss AS

ASAP er et spleiselag mellom virksomhetene, norske myndigheter og EU. Til sammen blir det nå om lag 3 milliarder kroner til investeringer i økt produksjonskapasitet i norsk forsvarsindustri, hvorav EUs støtte utgjør om lag en milliard, norske myndigheter bidrar med 950 millioner, og bedriftene stiller med resten. 

Produkter på høyt nivå

– Full uttelling for de norske søknadene demonstrer at norsk forsvarsindustri leverer produkter på høyt nivå og at vi er konkurransedyktige i et internasjonalt marked.  I tillegg viser det at Norge produserer forsvarsmateriell som er helt avgjørende både for Ukrainas fortsatte motstandskamp og for våre allierte. Her har vi et ansvar for at det ikke oppstår flaskehalser på de viktige komponentene vi produserer, sier forsvarsministeren.

Chemring Nobel er en av få vestlige produsenter av de militære høyeksplosivene RDX, HMX og NTO. Produktene fra Chemring Nobel er essensielle for de fleste våpentyper som er mest etterspurt på grunn av den pågående krigen i Ukraina. Dette er for eksempel luftvernmissiler, artilleriammunisjon og panservernvåpen. For artilleriammunisjon er tilgangen til sprengstoff den største flaskehalsen for økt produksjon. Chemring Nobel er en viktig leverandør til Nammo, og økt produksjonskapasitet hos Chemring Nobel er viktig for at Nammo skal kunne øke sin kapasitet.

Får penger: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram og administrerende direktør i Chemring Nobel Helge Husby Foto: FD

- Realisere nye prosjekter

- Vi har allerede økt produksjonen betydelig. Tildelingen gjennom ASAP gjør at vi nå kan realisere nye prosjekter som blant annet vil være viktige for svært mange vestlige ammunisjonsprodusenter, som for eksempel Nammo som vi har samarbeidet tett med i over 50 år, sier administrerende direktør Helge Husby i Chemring Nobel.

Kongsberg Defence and Aerospace (KDA) har blant annet investert i en ny missilfabrikk på Kongsberg, som åpner til sommeren. Nå utvides kapasiteten ytterligere, med støtte fra EU og Norge.

- Støtte fra norske og europeiske myndigheter bidrar til at vi kan iverksette konkrete tiltak for å ytterligere forsterke vår missilproduksjonskapasitet, redusere ledetider og styrke leverandørkjeden, sier Eirik Lie, administrerende direktør i KDA.

Nammo Raufoss AS har fått støtte til nyetablering av produksjon av modulære drivladninger til artilleri og til en ny produksjonslinje for rakettmotorer. Modulære drivladninger er avgjørende for å trappe opp produksjonen av artilleriammunisjon og prosjektet inngår i et flernasjonalt initiativ for å etablere underleverandørkjeder til nordisk artilleriammunisjonsproduksjon. Rakettmotorer er en avgjørende del av svært mange vestlige luftvernmissiler.

Til sammen 5 milliarder

- Nammo er en av få vestlige produsenter av artilleriammunisjon og rakettmotorer og tildelingen vil ytterligere styrke vår evne til å øke produksjonskapasiteten på Raufoss og i Norden, sier konsernsjef Morten Brandtzæg. I den alvorlige situasjonen som er så viser dette en tydelig og prisverdig vilje til risikodeling mellom myndigheter og industrien.

Med dagens tildeling gjennom ASAP er den samlede støtten til norsk industri på 5 milliarder kroner.

Regjeringen har også bidratt til økt produksjonskapasitet gjennom inngåelse av langsiktige kontrakter med Nammo og Kongsberg, samt gjennom et nordisk samarbeid om artilleriproduksjon til Ukraina ved Nammo.

Kilde: Pressemelding fra Regjeringen

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.098