23948sdkhjf

Rubberstyle AS fyller 100 år

En av Stavangers eldste industrielle virksomheter fyller 100 år.

Rubberstyle AS (tidligere Stavanger Gummi-industri AS) ble etablert 14. mars 1924 med formål å levere gummipakninger til byens hermetikkfabrikker.

Dette ble også en viktig eksportartikkel til tilsvarende virksomheter i utlandet.

Etter hvert som pakningsteknologien endret seg måtte Stavanger Gummi-industri finne nye produkter og markeder. Bedriften fokuserte på utvikling og produksjon av husholdningsprodukter på 1950-tallet, og det utviklet seg en betydelig handelsavdeling som markedsførte en rekke egenproduserte artikler til hus og hjem og bil.

Moderne lokaler: Rubberstyle holder i dag til i moderne lokaler utenfor Stavanger. Foto: Googlemaps

Skvettlapper

Produktene ble markedsført under varemerket Rubber Style. Samtidig utvidet Stavanger Gummi-industri virksomheten med leieproduksjon av kundespesifiserte gummiprodukter til andre industrier.

I 1960 startet en glansperiode for selskapet med storstilt produksjon av skvettlapper, etter innføringen av lovpålagt krav om skvettlapper på alle personbiler i Norge. Fabrikken gikk i lengre periode på tre arbeidsskift for å dekke etterspørselen av skvettlapper. Glansperioden varte fram til 1981, da skvettlapp påbudet for biler under 3,5 tonn ble opphevet.

Har klart omstillinger

Mange virksomheter har i årenes løp opphørt fordi de ikke har klart å omstille seg i forbindelse med endringer i etterspørselen etter deres kjerneprodukter. Stavanger Gummi-industri har vist evne til omstillinger og tilpasninger gjennom flere tidsepoker de siste 100 årene, og har utviklet kompetansen til å møte markedets krav og forventninger. I dag utgjør den vesentlige delen av driften produksjon av tekniske gummiprodukter. Hoveddelen av produksjonen leveres i dag til landbasert og offshorerelatert industri.

Stavanger Gummi-industri var lokalisert i på Kjelvene i Stavanger Østre Bydel, inntil virksomheten flyttet til nye og moderne fabrikklokaler i Dusavik på Randaberg i 2008. Selskapet skiftet samtidig navn til Rubberstyle AS, et navn som ble tatt etter bedriftens eget varemerke som ble etablert hele 60 år tilbake i tid. Selskapet var fra 1924 til 2006 eid av Kavli-familien. Kavli-familien som eide flere industribedrifter i Stavanger, deriblant også Stavanger Tinfabrik AS, solgte i 2006 selskapet til daværende administrerende direktør Leif Sædberg. Senere kom brødrene Ole og Tollak Melberg samt Bjørn Dahle med på eiersiden. I jubileumsåret 2024 eies selskapet 50 prosent av Mento Investering AS (Bjørn Dahle) og 50 prosent Leri Finans AS (Leif Sædberg).

Mange bransjer: 100-årsjubilanten Rubberstyle leverer i dag produkter til flere bransjer, blant annet offshore-industrien. Foto: Rubberstyle

Gode framtidsutsikter

«Selskapets eiere og ledelse har et svært positivt syn på selskapets framtidsutsikter», heter det i en pressemelding i forbindelse med jubileet.

 I 2022 innledes starten på et generasjonsskifte i Rubberstyle AS. Selskapets leder gjennom mer enn 30 år overlater sjefsstolen til selskapets nye leder Bjarte Aase. Selskapet har de siste to årene gjennomgått en storstilt oppdateringsprosess med effektiviseringer i produksjonen, digitaliseringsprosesser og oppdateringer av kvalitetssystemet.

Dette skal ha bidratt til å løfte det økonomiske resultatet for regnskapsåret 2023, og vil utgjøre en solid plattform for det videre arbeidet med utvikling av selskapet.

Ifølge Proff.no har Rubberstyle for tiden 13 ansatte.

Kilde: Pressemelding fra Rubberstyle

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.079