23948sdkhjf

Hydro og NKT går sammen for å dekarbonisere kraftindustrien

Hydro og den nordiske kraftkabelleverandøren NKT har inngått et strategisk partnerskap for å videreutvikle løsninger for bruk av lavkarbonaluminium i kraftkabler.

Samarbeidet skal bidra til å utvikle Europas kraftnett for fornybar energi.

Frem mot 2030 vil Hydro og NKT samarbeide om å videreutvikle grønnere produkter og løsninger for trådkabler i aluminium. Det skal gi et enda lavere karbonfotavtrykk, samtidig som de strenge kravene til kvalitet blir opprettholdt.

Både primæraluminium og resirkulert aluminium

Det vil bli gjennomført prosjekter innen både primæraluminium og resirkulert aluminium.

– Kraftkabler spiller en viktig rolle i overføring og tilkobling av fornybar energi, og infrastrukturen i kraftindustrien har et betydelig potensial for økt bruk av aluminium. Samarbeidet vårt med NKT vil bane vei for mer aluminium og dermed redusere karbonfotavtrykket i Europas kraftnett, sier Eivind Kallevik, konserndirektør for Hydro Aluminium Metal.

Med den raske veksten av fornybar energi kan utdaterte og gamle strømnett bli en betydelig utfordring for det grønne skiftet. For å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,8 grader, er det nødvendig med investeringer på anslagsvis USD 3100 milliarder i nettinfrastruktur før 2030, ifølge analyser fra Rystad Energy.

Kraftkabler av aluminium med lavt karbonutslipp

Hydros teknologiske ekspertise kombinert med nøyaktig produksjonsutstyr, sikrer høy produktkvalitet, sammen med bruk av verdens mest klima- og energieffektive aluminiumsproduksjonsteknologi.

– Vi er stolte over å inngå dette samarbeidet med Hydro. Hydro har lang erfaring med å levere lavkarbonaluminium og vil hjelpe oss med å møte den økende etterspørselen i vår industri etter løsninger med lavere karbonfotavtrykk, sier Will Hendrikx, driftsdirektør (COO) og visekonsernsjef i NKT.

Ifølge det internasjonale energbyrået (IEA) må verden bygge ut eller vedlikeholde totalt over 80 millioner kilometer med nett innen 2040. Det tilsvarer hele det eksisterende globale strømnettet. Høy ledningsevne, fleksibilitet og lav vekt, kombinert med betydelig lavere innkjøpspris i forhold til andre metaller som vanligvis brukes i kraftkabler, gjør aluminium til et gunstig materiale for utviklingen av fornybare løsninger i energinettet.

Hydro Karmøy: Hydros metallverk på Karmøy skal levere Hydro REDUXA lavkarbonaluminium til NKT. Fremover vil selskapene også samarbeide om forskning og produktutvikling for kraftkabler laget av aluminium. Foto: Hydro

Ved å bygge videre på flere vellykkede pilotprosjekter gjennomført i 2023, vil NKT integrere Hydros lavkarbonalumium Hydro REDUXA 4.0 i sine løsninger for mellomspenningskabler i 2024, og senere i noen av selskapets høyspenningskabler. Disse kablene spiller en stadig viktigere rolle i tilkobling og overføring av fornybar energi. Dette er i tråd med NKTs bærekraftstrategi, og bidrar til selskapets ambisjoner om å dekarbonisere verdikjeden og tilby mer bærekraftige løsninger til sine kunder.

– Selv om Hydro opererer i en energikrevende sektor, er de ledende i sin bransje når det gjelder å tilby mer bærekraftige løsninger. De har et sterkt fokus på dekarbonisering, samfunnsansvar og bevare biologisk mangfold. Vi ser frem til det videre samarbeidet med Hydro i årene som kommer, sier Hendrikx.

Optimalisering av verdikjeden 

Med sin integrerte verdikjede er Hydro i en unik posisjon til å levere aluminiumprodukter med lavt karbonfotavtrykk, med sporbarhet og transparens i hvert steg fra gruve til ferdig produkt. Hydro gjør betydelige fremskritt mot målet om å redusere karbonutslipp med 30 prosent innen 2030, i første rekke ved bytte til naturgass som energikilde og elektrifisere kullfyrte kjeler ved aluminaraffineriet Alunorte i Brasil.

Som en del av Hydros veikart mot 2030 trapper selskapet også opp ambisjonene innen teknologiutvikling, vekst innen resirkulering av aluminium og fornybar kraftproduksjon. Alt dette er viktige skritt på veien til å ta Hydros allerede ledende aluminiumsløsninger videre mot null, og målet om å utvikle karbonfritt aluminium med netto nullutslipp innen 2050 eller tidligere.

Kraftkabler: NKTs fabrikk for kraftkabler med medium spenning i Asnæs utenfor København i Danmark. Foto: NKT

– Dette samarbeidet viderefører vårt ønske og strategi om å etablere langsiktige partnerskap med selskaper som er ledende på bærekraft i industri som er kritisk for det grønne skiftet. NKT og Hydro deler et felles mål om å redusere vår påvirkning gjennom hele verdikjeden, fra gruvedrift til ferdige kraftkabler. Vi ser frem til å samarbeide om å redusere utslipp og bane vei for nye og innovative arbeidsmetoder. Sammen kan vi skape en reell forandring, sier Eivind Kallevik.

Som en del av partnerskapet og for å oppnå lavest mulig CO2-utslipp i verdikjeden for aluminiumskabler, skal Hydro og NKT også samarbeide om å minimere utslipp knyttet til lagring og lagerhold, logistikk og transport. I tillegg skal partnerne utforske muligheter for effektive, lukkede kretsløp i forsyningskjeden (closed-loop supply chains) med mål om å optimalisere resirkulering og bruk av aluminiumskrap.

Kilde: Pressemelding fra Hydro

KLIKK for alle artikler i Oppkjøp og samarbeid.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109