23948sdkhjf

Fortsatt for mye bly i elektronikk

I fire av ti EE-produkter som Miljødirektoratet sjekket, ble det funnet for høyt innhold av bly.

Produktene var dermed ulovlige å selge.

Miljødirektoratet kontrollerte 20 elektriske- og elektroniske produkter, hvor blyinnhold ble funnet i loddepunkter med høyere nivåer enn tillatt grenseverdi. Det var også to produkter som manglet den lovpålagte CE-merkingen.

Produsert i Kina

Miljødirektoratet kjøpte blant annet inn elektroniske leker, sparkesykler, trådløse ladere, fidgetspinnere og kroppspleieprodukter slik som vippekrøllere. Varene ble kjøpt inn fra store butikk-kjeder, fysiske butikker og mindre nettbutikker i Norge og en nettbutikk i Danmark. Ulovlige produkter med for høyt innhold av bly har blitt trukket fra markedet. De fleste produktene var produsert i Kina.

Bly er et helse- og miljøproblem

Bly er et giftig tungmetall som gir akutte og kroniske helse- og miljøskader. Hos mennesker kan bly for eksempel føre til skader på hjerne-og nervesystemet.

Bly som havner i naturen, kan ende opp i fisk og dyr, som igjen kan havne i matfatet til oss og føre til at mennesker blir blyforgiftet.

Faren for utslipp av bly vil oftest være størst når produktene blir produsert og når de ender som avfall. For å redusere forurensningen, er det viktig å redusere den ulovlige importen og omsetningen av EE-produkter med innhold av bly. Levering av EE-produkter til avfallsbehandling er også avgjørende for å begrense utslipp av bly i naturen.

Det europeiske regelverket har siden 2013 forbudt bruk av bly i EE- produkter i en konsentrasjon høyere enn 0,1 vektprosent per komponent.  Bly blir ofte brukt i loddepunkter til kretskortene i slike produkter. 

Importørene gjør ikke jobben sin

Importørene må sjekke om EE-produktene de selger er i samsvar med det europeiske regelverket, som også gjelder i Norge, gjennom bestemmelser i produktforskriften.

- Resultatene fra aksjonen tyder på at importørene ikke gjør jobben sin, og ikke etterspør dokumentasjon som viser innhold av bly i EE-produkter. Vi håper resultatene blir en vekker for bransjen, sier Mathieu Veulemans, seksjonsleder for varetilsyn i Miljødirektoratet.

Strengere oppfølging fremover

Miljødirektoratet har etter at aksjonen ble avsluttet, fått mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr til virksomheter som omsetter produkter i strid med regelverket. Miljødirektoratet vil bruke dette virkemiddelet hvis vi avdekker for høyt innhold av helse- og miljøskadelige stoffer i produkter vi kontroller fremover.

Råd til forbrukere

Miljødirektoratet har to tydelige råd til forbrukere:

  1. Sjekk CE-merket. Ikke kjøp EE-produkter som ikke er CE-merket, da de er ulovlige.
  2. Lever inn kasserte EE-produkter. Dette kan leveres til butikker som selger samme type produkter, eller til et kommunalt avfallsmottak. Det er gratis å levere de inn.

Europeisk samarbeid

Miljødirektoratet delte informasjon fra denne kontrollen med våre kollegaer i det europeiske tilsynsforumet for kontroll av EE-produkter. Her deltar også Europakommisjonen. Det er et vedvarende problem at EE-produkter inneholder ulovlige mengder bly.

EU-landene ble enige om å gjennomføre et europeisk tilsynsprosjekt i 2024. Resultater av dette prosjektet blir også brukt av Europakommisjonen i sin løpende dialog med Kina om produktsikkerhet.

Kilde: Pressemelding fra Miljødirektoratet

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.093