23948sdkhjf

Oppjustert anslag for oljeinvesteringene i 2024

Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 244 milliarder kroner i 2024.

Dette er 5 prosent mer enn anslaget gitt i forrige kvartal.

Investeringsanslaget for 2024 indikerer nå en vekst på rundt 30 prosent fra året før når vi sammenlikner med tilsvarende anslag gitt for 2023 for et år siden, viser statistikken over investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Økte også i 2023

De utførte investeringene i 2023 endte på 215 milliarder kroner. I løpende verdi utgjør dette en oppgang på om lag 22 prosent sammenliknet med de utførte investeringene i 2022. Priser på investeringsvarer har ifølge kvartalsvis nasjonalregnskap økt med hele 10,5 prosent fra 2022 til 2023, slik at volumveksten på investeringene i 2023 er klart lavere enn den nominelle veksten som måles i denne statistikken.

Investeringene i 2023 ble 0,5 prosent lavere enn anslått i november i forrige undersøkelse.

Kvartalsvis investeringsstatistikk for næringene rørtransport og utvinning av olje og gass er en del av undersøkelsen investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. For mer om samlede investeringer.

Rekordhøye førstegangsanslag for 2025

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass blir i førstegangsanslaget for 2025 oppgitt til 205 milliarder kroner. Dette er nominelt sett det høyeste førstegangsanslaget som er gitt siden denne statistikken ble opprettet. Anslaget er 15 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2024, gitt i 1. kvartal i fjor.  

Oppgangen som indikeres for 2025 drives i stor grad av høye anslag innen felt i drift. Anslagene indikerer enda sterkere vekst innen kategoriene landvirksomhet samt nedstengning og fjerning, men siden disse kategoriene i utgangspunktet har lavere aktivitet bidrar de i mindre grad til å forsterke oppgangen som anslås for investeringene totalt. Anslagene for leting og rørtransport er også noe høyere enn i førstegangsanslaget for 2024, men bidrar bare marginalt til å heve det samlede anslaget. I motsatt retning går anslagene for feltutbygging, som er 1,5 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2024, og bidrar derfor til å dempe noe den indikerte oppgangen totalt sett.

Oppjustert anslag for 2024

De nyeste investeringsanslagene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2024 blir nå oppgitt til 244 milliarder kroner, som historisk sett er det høyeste nominelle anslaget som er gitt i denne statistikken. Dette er 5 prosent høyere enn i forrige måling. Det er oppgang innen alle hovedkategorier, men det er særlig økte anslag i felt i drift, feltutbygging og rørtransport som bidrar til oppjusteringen.

Det siste anslaget for 2024 er om lag 30 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2023, gitt i 1. kvartal i fjor. Det er verdt å nevne at utførte investeringer for 2023 endte hele 15 prosent høyere enn anslaget gitt for 2023 for et år siden, som vi nå sammenlikner det nåværende 2024- anslaget med. Historiske anslag viser at årsanslaget gitt i februar i investeringsåret har i gjennomsnitt vært på samme nivå som de endelige investeringene de siste 21 årene, og ingen av disse årene, bortsett fra i 2023, har hatt endelige investeringer som har vært så mye som 15 prosent høyere enn februar- anslaget. Med dette bakteppet kan det være mer hensiktsmessig å sammenlikne anslaget gitt for 2024 nå med endelige investeringer for 2023. Med det som utgangspunktet indikeres det en vekst på 13,2 prosent i 2024.

Klar investeringsvekst i 2023

Investeringene i olje- og gassvirksomheten, inkludert rørtransport, endte på 215 milliarder kroner i 2023. Målt i løpende priser er dette 22 prosent høyere enn i 2022. Oppgangen var drevet av markant høyere investeringer innen feltutbygging. Investeringene innen felt i drift og rørtransport bidro også til oppgangen mens leting og konseptstudier, nedstengning og fjerning samt landvirksomhet hadde lavere investeringer i 2023 og bidro dermed til å dempe veksten.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078