23948sdkhjf

Hydro girer opp for å gripe muligheter i en ny virkelighet

2023 ble et år preget av konsekvensene av kriger, geopolitisk rivalisering og kampen mot inflasjon, noe som førte til utfordrende markeder og svakere økonomiske resultater.

Men samtidig som Hydro håndterer usikkerheten på kort sikt, er selskapet styrket i sin overbevisning om de langsiktige kommersielle mulighetene som oppstår som følge av det grønne skiftet – og den viktige rollen aluminium kommer til å spille.

Det grønne aluminiumsskifte

«Hydro er fast bestemt på å være en pioner i det grønne aluminiumskiftet, drevet av fornybar energi. Det grønne skiftet pågår for fullt, og etterspørselen etter aluminium fra sektorer som støtter skiftet, er stadig robust. Ferden mot en sirkulær lavutslippsøkonomi er ikke enkel, og den krever dristige tiltak, men vi anser det grønne skiftet som en grunnleggende megatrend som vi vil bygge på», heter det i en pressemelding om Hydros årsrapport for 2023.

Fallende priser

I 2023 leverte Hydro en justert EBITDA på 22,258 milliarder kroner, ned fra rekordåret 2022, da metallprisene falt på grunn av fire prosent lavere primæretterspørsel i verden utenfor Kina.

I de europeiske markedene for ekstruderte produkter falt etterspørselen med 17 prosent år over år. Selv med disse endringene leverte Hydro Extrusions sin nest høyeste justerte EBITDA på 6,48 milliarder kroner, ettersom veksten i segmenter med høy margin kompenserte for en stor del av volumnedgangen.

Hydro oppnådde en gjennomsnittlig avkastning på sysselsatt kapital på 11 prosent de siste fem årene, over vårt mål på 10 prosent over syklusen. Med et volatilt markedsklima, høy vekst og investeringer i økt lønnsomhet, ble ARoaCE for 2023 på 7,1 prosent.

Forbedret inntjening gir mulighet for konkurransedyktig aksjonæravkastning, og siden 2019 har Hydro delt ut 30,7 milliarder kroner til aksjonærene. Styret foreslår å utbetale 7 milliarder kroner i aksjonærutbytte for 2023, tilsvarende 81,5 prosent av nettoinntektene, hvorav 2 milliarder kroner i tilbakekjøp av aksjer.

Fornyer aluminiumsindustrien

Markedet for grønnere aluminium er i rask vekst. Kombinert med Hydros veikart mot 2030 med å lede an overgangen til grønn aluminium, tror selskapet på et betydelig verdiskapingspotensial. Hydros evne til å utnytte selskapets integrerte verdikjede, som leverer lavkarbonprodukter med en sterk bærekraftprofil, vil skape verdi for både kunder og aksjonærer.

Hydro er allerede en foregangsbedrift som tilbyr markedsledende produkter med lavt karbonutslipp. Den nye 2030-strategien har flere veier mot netto null innen 2050 eller tidligere, styrker innsatsen for å avkarbonisere Hydros verdikjede, og fornyer aluminiumsindustrien.

Øke resirkulert forbrukerskrap

Strategien inkluderer klare mål og konkrete milepæler rettet mot klima, natur og sosial påvirkning fra gruvedrift, raffinering og energiproduksjon til elektrolyse og ekstrudering, samt ambisiøse mål om å øke bruken av resirkulert forbrukerskrap.

Hydro har levert sterk relativ avkastning til aksjonærene siden 2020 og selskapet er unikt posisjonert for å fortsette å skape verdier i denne nye virkeligheten.

 

Kilde: Pressemelding fra Hydro

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094