23948sdkhjf

Sterke tall fra Kongsberg Gruppen

Kongsberg Gruppen (KOG) leverte vekst, sterke resultater og solid ordreinngang i 2023.

Konsernet avsluttet året med en ordrereserve på rekordhøye 88,6 milliarder kroner.

-Kongsberg Gruppen passerte 40 milliarder i omsetning i 2023. Denne milepælen nådde vi som et resultat av målrettet innovasjon og dedikert arbeid gjennom mange år. Verden står overfor betydelige utfordringer knyttet til sikkerhet, klima og bærekraft. Våre produkter og systemer kan bidra til å løse mange av disse utfordringene, og har resultert i betydelig ordreinngang gjennom året. Vi avsluttet 2023 med 88,6 milliarder i ordrereserve, i tillegg har vi inngått flere betydelige rammeavtaler, sier konsernsjef og administrerende direktør i KOG, Geir Håøy.»

Solid vekst og sterk ordreinngang i fjerde kvartal

Driftsinntektene i fjerde kvartal økte med 26 prosent fra tilsvarende kvartal i 2022 og alle forretningsområdene leverte god vekst. Ordreinngangen i kvartalet ble 31,5 milliarder kroner, tilsvarende en book/bill på 2,64. 16 milliarder kroner av ordreinngangen er relatert til kontrakten på NSM kystforsvarssystem til Polen som ble effektiv i fjere kvartal. Det var også god ordreinngang både i Kongsberg Discovery, Kongsberg Digital og i Kongsberg Maritimes ettermarked.

- Resultatene og ordreinngangen i fjerde kvartal fortsatte trenden fra de siste årene. Vi hadde rekordhøyt aktivitetsnivå og vi signerte kontrakter av betydelig størrelse gjennom kvartalet. I Kongsberg Maritime var det noe lavere ordreinngang på nye fartøy i kvartalet, mens ordreinngangen fra ettermarkedet fortsetter å øke. Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) leverte tidenes ordreinngang i et kvartal med nesten 25 milliarder. Kongsberg Discovery fortsetter sin fremgang med både nasjonale og kommersielle kunder. Kongsberg Digital fortsetter veksten og økte både antall installasjoner og brukere på de digitale løsningene, sier Håøy.

Forventer fortsatt vekst

Kongsberg Gruppen har gjennom de siste årene hatt en positiv utvikling, vist god tilpasningsevne, levert betydelig vekst og forbedrede resultater. Selskapets ordrereserve ved utgangen av 2023 var 88,6 milliarder kroner. Av denne skal 30,8 milliarder kroner leveres i løpet av 2024. Kongsberg Maritime er eksponert mot nybygg og ettermarked innen et bredt spekter av segmenter, fra tradisjonell handelsflåte til mer avanserte fartøy som utfører komplekse marine operasjoner. En generelt aldrende fartøysflåte og strengere krav knyttet til utslipp gir behov for oppgraderinger, noe som gir forventninger om fortsatt høy aktivitet også i ettermarkedet.

KDA har vokst betydelig de siste årene og har en ordrereserve på 65,4 milliarder kroner ved utgangen av 2023. Det forventes fortsatt vekst fremover, spesielt drevet av missilleveranser. For å sikre leveranser på eksisterende ordre og møte den betydelige etterspørselen, investeres det blant annet i økt produksjonskapasitet for missiler. Den nye fabrikken vil tas i bruk sommeren 2024.

Kongsberg Discovery har verdensledende teknologi og dyp domenekunnskap innenfor fiskeri, havforskning, marine operasjoner og overvåking av kritisk infrastruktur. Det er stor etterspørsel etter teknologi innen alle disse segmentene, noe som gir grunnlag for fortsatt vekst. Det er stor oppmerksomhet fra markedet for Kongsberg Digitals løsninger, både knyttet til effektivisering av operasjoner og i et klimaperspektiv. Etterspørselen, sammen med allerede signerte rammeavtaler gir grunnlag for fortsatt vekst.

Etterspørres over hele verden

- KOG er en havromsekspert og vi har løsninger som reduserer klimaavtrykket fra den maritime næringen. Våre sensor- og robotikkløsninger er viktige for å utnytte og ta vare på de ressursene som finnes i havet. Vi har sikkerhets- og forsvarsløsninger som etterspørres fra store deler av verden og vi har digital ekspertise både mot energisektoren og den maritime sektoren. Samtidig lever vi i en verden som står foran mange utfordringer hvor teknologi vil være en viktig del av løsningen. Vi har en rekordhøy ordrereserve og har aldri vært sterkere posisjonert. Vi fortsetter å investere betydelig, både i kompetanse og kapasitet. Dette gir et godt grunnlag for vekst også i 2024, avslutter Håøy.

Kilde: Børsmelding fra Kongsberg Gruppen

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.095