23948sdkhjf

Tibnor: Todelt marked

Tibnor erfarer at mange av deres kunder fortsatt har ordreinngang og aktivitet på et akseptabelt nivå, mens den andre halvparten har lav ordreinngang og skal, eller planlegger tiltak grunnet dette.

Det siste er spesielt aktuelt innenfor bygg- og anleggsbransjen.

Det skriver Tibnor i en melding.

Ifølge Norges Bank regionale nettverksrapport, vil samlet produksjonsvekst være negativ for første kvartal 2024. Geografisk er det Østlandet og Midt-Norge som kommer svakest ut.

Vekst blant oljeleverandørene

Rapporten skriver videre om god vekst blant oljeleverandørene. Høye energipriser og god investeringsvilje, samt at oljeskattepakken, bidrar til mye aktivitet knyttet til nybygging og videreutvikling av felt på Norsk sokkel.

Andre næringer som vokser er maritim industri, som har økt omsetning, verdiskapning og sysselsatte siden 2021 Dette beskriver menon.no i sin analyse av norsk maritim industri 2023.   

Investeringene vil falle noe i 2024, samlet sett, selv med investeringer i olje & energi. Bedriftene investerer særlig i automatisering, energireduksjon og tiltak for å bli mer miljøvennlige, skriver samme rapport. 

DNB PMI innkjøpssjefindeksen justert for sesongsvingninger ble 49,9 for November, indikerer at industriaktiviteten var lite endret etter nedgangen i oktober. Delindeksen for nye ordre, produksjon og sysselsetting steg og bidro positivt til hovedindeksen, skriver Tibnor videre.

Prisoppgang på stål

Som beskrevet tidligere har flere stålverk meldt prisoppgang innenfor de fleste produktområdene. Tibnor har allerede mottatt dette for januar. Det forventes reguleringer for februar og fars. Også norske produsenter melder prisoppgang basert på skrotpriser som stiger. 

Prisoppgangen i euro er høyere enn styrkelsen i den norske kronen de siste dagene før jul, slik at nettoeffekten likevel er stigende. Et moment er lagerholdere som har kjøpt inn til en svak krone gjennom høsten, som igjen vil legge press på en prisøkning for første kvartal. Et utfordrende bygg og anleggsmarked, lageroppbyggingen er avtatt og usikkerhet i forhold til makroøkonomien vil trolig stabilisere prisene fra første kvartal, skriver Tibnor videre.

Uforutsigbare forhold

Rustfrie produkter forventes et stabilt nivå på basispris fra europeiske produsenter, selv om verkene ønsker økninger, støtter ikke et svakt marked dette. Usikkerheten ligger i bruk og miks av legeringstillegg. Tidligere var det kun Asia som praktiserte fastpris, men en økende trend i Europa gjør de månedlige endringene mer uforutsigbare. Også usikkerhet i forhold til containerfrakt fra Asia via Rødehavet og Adenbukta, som opplever eskalering av kapring av skip, vil igjen vil påvirke fraktkostnadene og ledetiden.

 

Kilde: Tibnor

KLIKK for alle artikler i Råvarer og energipriser.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078