23948sdkhjf

SSBs konjunkturbarometer: Leverandørindustrien med nedgang i ordretilgangen

Produsenter av investeringsvarer melder nå om et moderat fall i samlet ordrebeholdning.

Denne varetypen domineres av virksomheter i oljeleverandørindustrien, som særlig befinner seg i næringen bygging av skip og oljeplattformer.

Dette skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i sitt ferskeste konjunkturbarometer.

Nedgang i ordrebeholdningen

Innen denne næringen meldes det om tydelig produksjonsvekst kombinert med nedgang i ordretilgangen fra hjemmemarkedet og markant nedgang i ordrebeholdningen. Svært mange kontrakter ble inngått med den norske utvinningsnæringen i kjølvannet av at en rekke nye felt ble besluttet utbygd på norsk sokkel for rundt et år siden. Med få nye feltutbygginger i de siste kvartalene har veksten i ordretilgangen fra hjemmemarkedet først stoppet opp og deretter falt de siste kvartalene i denne næringen.

– Med stadig økende produksjon har virksomhetene innenfor investeringsvarer samlet sett nå høyere produksjon enn ordretilvekst, og dermed fallende ordrebeholdning, sier rådgiver i SSB, Edvard Andreassen.

Negativ utvikling

Norske industriledere melder om en moderat nedgang i samlet produksjon i industrien i fjerde kvartal. Ordretilgangen falt både fra hjemmemarkedet og eksportmarkedet. Den generelle bedømmelsen av utsiktene for første kvartal er moderat positiv for produsenter av investeringsvarer, mens majoriteten av produsenter av innsatsvarer og konsumvarer forventer en negativ utvikling.

Industrilederne melder om vekst i den samlede sysselsettingen i fjerde kvartal 2023, og det er produsentene av investeringsvarer som står for veksten. Majoriteten av produsenter av konsumvarer og innsatsvarer melder om nedgang i sysselsettingen.

Den generelle bedømmelsen av utsiktene for første kvartal 2024 er negativ for industrien som helhet. Produsentene av innsatsvarer og konsumvarer har et pessimistisk syn, mens produsenter av investeringsvarer har moderat positive utsikter til det kommende kvartalet, skriver SSB videre.

Produksjonsvekst

Produsentene av investeringsvarer venter fortsatt vekst i produksjon, sysselsetting og ordretilgang fra begge markeder, og moderat oppgang i samlet ordrebeholdning. Men diffusjonsindeksene for alle disse forventningsindikatorene er lavere enn de var i forrige undersøkelse, spesielt har nivået på diffusjonsindeksen for forventet produksjon falt.

– Aktivitetsnivået knyttet til utbyggingen av de mange nye feltene på norsk sokkel ventes å nå toppen i løpet av 2024, derfor er det naturlig at forventet produksjonsvekst i leverandørindustrien dempes. sier Edvard Andreassen.

 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.081