23948sdkhjf

Hydro lanserte «grønn plan» i Davos

Hydro slutter seg til First Movers Coalitions nye «grønne» leverandørdatabase, som gjør at verdens mest ambisiøse selskaper kan trappe opp klimatiltakene

«First Suppliers Hub», et verktøy for å gå fra klimaforpliktelser til konkrete klimatiltak, ble lansert av First Movers Coalition på World Economic Forums årlige møte i Davos 16. januar.

Kvalifisert seg

Hydro har kvalifisert seg som leverandør av sin banebrytende lavkarbonaluminium, som et av få selskaper i verden som leverer aluminium med et karbonfotavtrykk på under en firedel av gjennomsnittet på verdensbasis.

Hydro er i Davos denne uken for å delta i diskusjoner om hvordan man i samarbeid kan endre måten man produserer materialer på. For Hydro er deltakelse i First Movers Coalition (GMC) et viktig initiativ for å framskynde det grønne skiftet. FMC er en koalisjon av selskaper som bruker sin kjøpekraft for å avkarbonisere de mest utslippstunge sektorene, som står for 30 prosent av globale utslipp. FMC ledes av World Economic Forum  og amerikanske myndigheter.

Samarbeid med Volvo

Hydro kunngjorde sitt første FMC-samarbeid med Volvo Grouyp for å drive fram transport med netto null-utslipp under COP28 i Dubai. Hydro går nå et skritt videre, og er stolt av å være en av leverandørene i FMCs «First Suppliers Hub». Dette er en global database over leverandører og prosjekter med ny og innovativ teknologi, som skal forenkle prosessen for selskapene når de skal gå videre fra klimaforpliktelser til konkrete klimatiltak.

– For å få fart på det grønne skiftet må vi endre måten vi produserer materialer på. Hvor og hvordan materialene produseres har stor betydning, og det er derfor tiltak som First Suppliers Hub er avgjørende for å gi enklere tilgang til lavkarbonteknologi og lavkarbonmaterialer som er nødvendige for å avkarbonisere samfunnet, sier Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Et paradigmeskifte for materialer i Davos

Som et av kun få aluminiumselskaper i verden har Hydro har kvalifisert seg som leverandør med Hydro REDUXA 3.0, som er primæraluminiumproduktet med aller lavest karbonavtrykk i Hydro. Hydro produserer primæraluminium med et karbonavtrykk som er mindre enn en fjerdedel av det globale gjennomsnittet på 16,7 kg CO2e per kilo aluminium. Innen 2030 vil karbonavtrykket reduseres med ytterligere 25 prosent.

– Vi setter en ny standard for lavkarbonaluminium. Dette er imidlertid bare ett av mange skritt som må til for å nå målet om nullutslippsaluminium. For at det grønne skiftet virkelig skal være bærekraftig, må materialene vi bruker også avkarboniseres. Hydros ambisjon er å gjennomføre et paradigmeskifte for aluminium. Dette vil vi gjøre ved å gå foran i den grønne omstillingen av aluminiumindustrien, sier Aasheim.

Materialsektoren har et stort ansvar og en viktig rolle å spille for å avkarbonisere samfunnet. Derfor vil Hydro delta i diskusjoner med beslutningstakere fra offentlig og privat sektor under World Economic Forums årlige møte i Davos i januar 2024, med vekt på følgende tema:

  • Hvordan kan utslippene fra materialer reduseres for å oppnå en reell avkarbonisering av samfunnet?
  • Betydningen av økt åpenhet om materialenes karbonavtrykk for å framskynde det grønne skiftet.
  • Grønn omstilling handler om mer enn karbonutslipp. Hvordan kan næringslivet være en drivkraft for positiv innvirkning på lokalsamfunn, natur og klima?

Om First Suppliers Hub:

  • First Suppliers Hub er en oversikt over nye og innovative teknologier og leverandører som oppfyller eller skal oppfylle FMCs forpliktelser og krav for utslippstunge sektorer.
  • First Suppliers Hub vil bli et sentralt verktøy når organisasjonene skal gå videre fra klimaforpliktelser til konkrete klimatiltak. Den vil gi relevant informasjon som reduserer arbeidet i anskaffelsesprosessen, og gjør at kjøpere kan ta kontakt med leverandører og aktører for å starte samarbeid og etablere salgsavtaler osv.
  • First Suppliers Hub er også ment som verktøy for finansieringsselskaper og politiske beslutningstakere i arbeidet med å etablere et økosystem for teknologi ned nær null utslipp.
  • First Suppliers Hub har mer enn 80 avkarboniseringstiltak på gang i mer enn 40 organisasjoner, som FMC-medlemmer og andre selskaper kan gjøre bruk av i sine anskaffelser for å oppfylle sine FMC-forpliktelser og klimamål.
  • Disse tiltakene inkluderer produkter som fyller FMCs forpliktelser i tillegg til leverandører i verdikjeden og tiltak på tvers av sektorer.
  • Databasen er fritt tilgjengelig for alle organisasjoner over hele verden. Brukere kan be om tilgang til basen, og leverandører kan registrere prosjekter via FMCs nettside.
  • First Suppliers Hub ble etablert av World Economic Forum med strategisk rådgivning og støtte fra Deloitte Consulting. 

 

Kilde: Pressemelding fra Hydro

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078