23948sdkhjf

Sokkeldirektoratet: Høy aktivitet og store investeringer positivt for leverandørindustrien

2023 var et aktivt år på norsk sokkel. 92 felt var i drift ved årsskiftet, 27 prosjekt under utbygging og det ble boret mange letebrønner.

Produksjonen var noe lavere i 2023 enn ventet for et år siden.

Det skyldes hovedsaklig av ikke-planlagte og forlengede vedlikeholdsstanser på flere landanlegg og felt.

Gasseksport-rekord i desember

Det skriver Sokkeldirektoratet i en rapport. Sokkeldirektoratet er det tidligere Oljedirektoratet.

Konsekvensene for gassproduksjonen var størst i sommarhalvåret, da etterspørselen var mindre. Fra litt ut på høsten gikk produksjonen for fullt, og særlig november og desember var gode måneder for gasseksport.

Foreløpige tatl for desember viser at det ligger an til ny eksportrekord for en enkelt måned med i underkant av 12 milliarder standard kubikkmeter.

«Den høye aktiviteten som har preget 2023 vil fortsette gjennom 2024», heter det i rapporten, og det går også fram at norsk sokkel er svært viktig for energisikkerheten i Europa i mange år framover.

Stor aktivitet i leverandørindustrien

I 2022 ble det tatt mange investeringsbeslutninger, disse prosjektene ble godkjente av myndighetene i fjor. 27 prosjekt er nå under bygging, og de bidrar til stor aktivitet i leverandørindustrien.

Dette viser at den midlertidige skatteendringen som ble vedtatt i 2020 har hatt svært positiv effekt for norsk leverandørindustri.

Som følge av høy utbyggingsaktivitet er det ventet at olje- og gassproduksjonen vil være stabil de nærmeste årene. De nye feltene som kommer i drift kompenserer på kort sikt for lavere produksjon fra aldrende felt. Samanliknet med prognoser presentert i Sokkelåret i fjor, ser man en relativt stor økning i investeringene for 2023 og 2024.

Forlenget levetid for felt

Det kommer blant annet av høy aktivitet i industrien, en svakere norsk valuta og kostnadsvekst. Enkelte prosjekt har akselerert investeringene og flere felt får forlenget levetid og må derfor investere i oppgraderinger.

I 2023 blei det påbegynt 34 letebrønner. 23 av disse var undersøkelsesbrønner, der det ble gjort 14 funn.

Det er viktig at det blir letet rundt infrastrukturen slik at funn kan knyttes tilbake og skape verdi mens feltene fortsatt er i drift.

Sokkeldirektoratet skulle likevel gjerne sett at selskapene utforsket mindre kjente områder mer aktivt. For å kunne realisere mer av ressurspotensialet, må selskapene i større grad våge å prøve ut nye ideer i mindre kjente områder.

Fortsatt er det stor interesse for de årlige tildelingene i forhåndsbestemte områder (TFO). 25 selskap søkte på nytt areal i TFO 2023.

Stor interesse for CO2-lagring

Interessen for å lagre CO2 på norsk sokkel er stadig økende. Basert på eget arbeid har direktoratet tidlegere vist at det er et stort potensialet for sikker lagring av CO2 på den norske kontinentalsokkelen.

Siden 2020 er det tildelt seks leteløyver som nå blir utforsket, og flere selskap ser nå på prosjekt som tar sikte på å etablere verdikjeder for fangst av CO2, transport fra Europa og lagring på norsk sokkel.

For Sokkeldirektoratet blir det viktig å legge til rette for tildeling av flere leiteløyver der CO2 kan lagres i god sameksistens med petroleumsvirksomheten og andre næringer på havet.

Havbunn-mineraler

Den 9. januar i år vedtok Stortinget å slutte seg til regjeringens forslag om å åpne deler av norsk kontinentalsokkel for mineralsvirksomhet. Endeleg vedtak blir behandlet ved kongelig resolusjon.

Det betyr at kommersielle aktørar nå kan bidra til å få avklart om det finnes mineralressurser som er kommersielt attraktive å utvinne, og om man kan utvinne dette på en bærekraftig måte.

Nå blir det satt i gang en prosess for å lyse ut og tildele løyver etter havbunn-mineralloven.

Kilde: Sokkeldirektoratet

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078