23948sdkhjf

Enova-støtte til teknologitest ved Hydros Sunndal-verk

Hydro skal teste ut plasmateknologi ved støyping av aluminium.

De får 39,6 millioner kroner i Enova-støtte til et pilotprosjekt som kan gi vesentlig lavere punktutslipp i sektoren både nasjonalt og globalt.

Den norske aluminiumsprodusenten Hydro vil redusere industrielle punktutslipp gjennom en høytemperert oppvarming med plasmabrenner som har elektrisitet som hovedkilde. Teknologien kan dermed erstatte fossile energibærere som i dag blir brukt for smelting av aluminium i dagens støperi- og resirkuleringsanlegg. Den el-drevne plasmabrenneren skaper en lysbue som presser varme inn i støpeovnen.

Reduksjon på 500 tonn CO2 i året

Pilotprosjektet i seg selv vil redusere klimautslippene ved verket med over 500 tonn CO2 i året, men det globale potensialet for utslippsreduksjon i støperier og resirkuleringsanlegg for aluminium er på 11 millioner tonn CO2.

Hydro skal gjennomføre testen ved sitt referansesenter på Sunndalsøra, et forsknings- og testsenter for aluminiumslegeringer, støperi- og materialkvalitet.

– Vi leverer aluminium til de mest krevende kundene i Europa basert på fornybar energi og med 75 prosent lavere CO2-fotavtrykk enn det globale gjennomsnittet. Samtidig forventer de at vi fjerner de siste klimautslippene som fortsatt kommer fra våre produksjonsprosesser. Plasmaprosjektet er enda et skritt på veien for å løse den utfordringen, sier Eivind Kallevik, konserndirektør for Hydro Aluminium.

Avkarboniseringsprogram

Prosjektet er en del av Hydro sitt avkarboniseringsprogram, og selskapet jobber med flere alternative teknologiløp innenfor dette området, hydrogenbrenner og biogass er eksempler på andre alternative teknologiløp.

– Enova jobber tett med industrivirksomheter som vil bidra til nødvendig klimaomstilling. Hydros plasmaprosjekt i Sunndal vil potensielt kunne bidra til utslippskutt fra aluminiumindustrien både i Norge og i andre land, og er ett av tiltakene som kan bringe oss over i lavutslippssamfunnet, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.  

Potensial utenfor Norge

Hydro kommer til å samarbeide tett med leverandøren av plasmasystemet for å bygge piloten og optimalisere plasmateknologien for smelteovnen. Hydro har også jobbet tett med Sintef innenfor utvikling og muliggjøring av plasmabrennere i Hydros prosesser. Planlagt oppstart for prosjektet er estimert til første kvartal 2024

Hvis plasmateknologien viser seg å ha tilstrekkelig lav risiko og er teknisk og økonomisk konkurransedyktig, så er det et godt spredningspotensial for teknologien ut over Norges grenser.

Betydelig utslipp

- Produksjon av aluminium er kilde til betydelige utslipp i Norge og verden. Når vi skal omstille samfunnet, må vi utvikle bedre løsninger for produksjon av materialene vi trenger. Enovas støtte til Hydros pilotprosjekt ved aluminiumsverket i Sunndal bidrar til å utvikle en mer klimavennlig produksjon av et viktig materiale. Regjeringen har siden den tiltrådte i 2021 styrket bevilgningen til Enova med 150 prosent, noe som gir mulighet til mange flere prosjekter som dette, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (AP).

Kilde: Pressemelding fra Enova

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.095