23948sdkhjf

Verftene i 2023: Et år med god aktivitet

Året 2023 hadde en god og stigende mengde med kontraktsinngåelser.

– Allerede i januar ’23 noterte vi gode nybyggingskontrakter på hurtigbåter, hvor blant andre Oma Baatbyggeri på Stord fikk kontrakt med Norled på bygging av en 28,00 meters katamaran for levering i april 2024, sier Asle Strønen, daglig leder i Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft.

– I februar fulgte Larsnes Mek. Verksted opp med kontrakt på det som er verdens første kombinerte snurrevad/bløggebåt.

Hevder seg i internasjonal konkurranse

Andre kvartal fortsatte med  to kontrakter til Raudeberg-verftet Stadyard på bygging av to kystbåter rigget for not og snurrevad. Disse bestillingene viser at de norske skipsverftene er konkurransedyktige innen segmentet på 15-meters fiskebåter. At de norske verftene hevder seg i sterk internasjonal konkurranse illustreres også av de skotske tråler-bestillingene ved Myklebust Verft i Gursken og Westcon i Ølensvåg. I tillegg hentet nok et Raudeberg-verft, nemlig Båtbygg på Kapellneset, hjem en ordre på bygging av en stor linebåt for et australsk rederi. Fartøyet skal drive dypvannsfiske etter tannfisk i havområdene nord for Antarktis.

Havyard-verftet i Leirvik i Sogn revitaliserer norsk fergebygging ved at man på tampen av året inngikk intensjonsavtale på bygging av tre store hybridferger for Norled. Dette er en svær ordre som gir store ringvirkninger for norsk maritim næring. Men det som særlig må nevnes, og som drar verdien på den norske ordreboken opp, er bestillingene av CSOV’er og kabelleggere gjennom året. Dette er meget avanserte og svært kostbare skip som er kontrahert ved VARD og Ulstein Verft.

Sterk økning

Totalt ble det i løpet av 2023 inngått 37 nybyggingskontrakter ved de norske skipsverftene. Samlet verdi på disse kontraheringene er over 22 milliarder kroner. Kontraktene har en betydelig innovasjonskraft ikke bare for skipsverftene, men for hele den norske maritime næringen, poengterer Strønen.  

– Vi sier at hver ansatt i de norske skipsverftene genererer 5,4 arbeidsplasser i tilstøtende næringer. Dermed er ringvirkningene av den norske kontraktsmassen særdeles viktig for mange kommuners sysselsetting og skatteinngang.

Skipsverftene er langt på vei navet i maritim teknologiutvikling. – Vi har som mål å være verdensledende, fastslår Asle Strønen. – Og vi tar myndighetenes parole om det grønne skiftet på alvor, og omfavner rederienes krav om utvikling av ny teknologi. Som bransje skal vi vokse og utvikle oss i takt med innovasjonskraften i maritim næring.

Rammevilkårene

– Det er viktig at de mulighetene som ligger i markedet samsvarer med rammevilkårene vi må forholde oss til, fortsetter Strønen, som på vegne av næringen etterlyser politisk teft og handlingskraft.

Fornøyd: Asle Strønen i Norske Skipsverft er fornøyd med 2023 for de norske verftene.Foto: Morten Dahl

– Som bransjeorganisasjon er vi i tett dialog med Nærings- og fiskeridepartementet. Det er et par punkter vi forfølger hyppig i vår myndighetskontakt, og så får vi se om næringen blir forstått politisk. Strønen registrerer at skipsverftenes betydning for beredskapssituasjonen er økende, akkurat som man anerkjenner verftenes rolle for å sikre sjøverts transport og matforsyning, sier Strønen.

2022 vs. 2023

Sammenlignet med 2022 er fjoråret en gedigen økning i norsk verdiskaping. I følge tall fra Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft var ’22-fasiten 22 nybyggingskontrakter til en verdi av vel 6 milliarder kroner. Spranget opp til ’23-nivået er positivt, men også krevende.

Nå støvsuger næringen markedet for faglært arbeidskraft. – Vi ansetter over en lav sko, og er samtidig undrende på innleierestriksjonene som vi mener er svakt begrunnet overfor vår næring, sier Asle Strønen.

– Vi mener at det er en svikt at man ikke gjennomførte en konsekvensutredning i forkant av innskjerpingen. Den ville gitt myndighetene verdifull innsikt i hvor godt arbeidsmarkedet fungerer langs kysten, fortsetter han.

Optimismen råder

– Vi er i en periode med god ordreinngang, og vi tror at den vil fortsette inn i 2024. Det er gledelig å se spennvidden i kontraktsinngåelsene. Selv om grunnrenteskatten i havbruk har satt en del prosjekter på vent, tror vi at takten på nybyggingskontraktene vil fortsette, sier Asle Strønen avslutningsvis. 

Kilde: Fa Norske Skipsverfts hjemmeside

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.112