23948sdkhjf

Hydro går inn i First Movers Coalition for å akselerere det grønne aluminiumskiftet

Hydro går sammen med ledende globale selskaper for å signalisere etterspørsel etter ren, grønn teknologi som er avgjørende for nullutslippssamfunnet.

First Movers Coalition er en gruppe ledende globale selskaper som gjennom felles innkjøpskraft skal bidra til å skape markeder for nye teknologier som vil redusere globale utslipp.

Bane vei for klimakutt

Industrikoalisjonen ledes av World Economic Forum og amerikanske myndigheter, og skal bane vei for klimakuttt i de mest utslippstunge industriene, som aluminium, luftfart, kjemikalier, betong, skipsfart, stål og tungtransport. Disse står for 30 prosent av globale utslipp. 

Hvis disse sektorene skal avkarboniseres i det tempoet som kreves for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, kreves det lavkarbonteknologi som ennå ikke er konkurransedyktig i forhold til eksisterende karbonintensive løsninger.

– Jeg er stolt over å fortelle at Hydro slutter seg til First Movers Coalition. Dette viser at vi er fast bestemt på å ta ansvar og lede an i arbeidet for å nå klimamålene. Utfordringen med klimaendringene går på tvers av landegrenser og bransjer, og vi kan kun klare å begrense den globale oppvarmingen til det kritiske nivået på 1,5 grader hvis vi jobber sammen for å skape nye markeder for en bærekraftig framtid, sier Hydros konsernsjef, Hilde Merete Aasheim.

Unikt utgangspunkt

Med sin helintegrerte verdikjede har Hydro et unikt utgangspunkt for å gå foran som pioner i det grønne aluminiumskiftet, både gjennom avkarbonisering av egen verdikjede og gjennom ansvarlig bruk av kjøpekraft for å drive den globale aluminiumindustrien i riktig retning. 

– Den grønne omstillingen starter med oss. Behovet for aluminium øker raskt, og som et svært viktig materiale i det grønne skiftet vil behovet for karbonnøytrale løsninger øke enda raskere. Hvis vi skal ha utslippsfri aluminiumproduksjon gjennom hele verdikjeden, må vi gjøre store endringer i måten vi fremstiller aluminium på, og samtidig etterspørre mer innovativ teknologi for å gjøre nullutslipp mulig. For å få til dette må industrien stå samlet, sier Aasheim. 

Medlemmene av FMC forplikter seg til å kjøpe en prosentandel løsninger med nær null eller netto null karbonutslipp fra leverandører, til tross for mulige ekstrakostnader. Dersom nok FMC-medlemmer oppfyller sine forpliktelser på dette området innen 2030, vil man nå et vippepunkt i markedet som gjør at løsninger med nær eller netto null karbonutslipp kan få en mer overkommelig pris og bli mer tilgjengelige, og dermed bidra til omstilling i disse sektorene. 

Hydro Extrusions

Hydro vil oppfylle sin forpliktelse overfor FMC Aluminium via ekstruderingsvirksomheten Hydro Extrusions, hvor minst 10 prosent (målt i volum) av all primæraluminium som kjøpes eksternt hvert år skal være primæraluminium med nær null utslipp innen 2030 (i henhold til definisjon fra First Movers Coalition). Hydro har også en ambisjon om å fungere som leverandør til FMC med en plan om å levere aluminium med nær null-utslipp før 2030, og kun produsere aluminium med netto null-utslipp innen 2050.

Kilde: Pressemelding fra Hydro

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.221