23948sdkhjf

Store ringvirkninger fra Equinors leting og drift i Norge

En ny rapport viser at leveranser til leting, drift og modifikasjoner av Equinor-opererte felt og landanlegg i Norge hadde en verdi på over 93 milliarder kroner i 2022, en økning på rundt 13 prosent fra året før

Over 90 prosent gikk til norske leverandører.

Rapporten ble lagt fram på Equinors høstkonferanse av konserndirektør for Utforsking og Produksjon Norge (UPN) Kjetil Hove, sammen med de fem fagforeningene Industri Energi, SAFE, Lederne, NITO og Tekna.

63.000 årsverk

– Det skapes store nasjonale og lokale ringvirkninger fra vår virksomhet. Equinors leting, drift og vedlikehold sysselsatte i fjor 63 000 årsverk over hele landet. Over 1700 norske bedrifter fakturerte oss med 87 milliarder kroner i disse segmentene. At norske leverandører stod for over 90 prosent, demonstrerer kapasiteten, kompetansen og konkurransekraften i den norske olje- og gassklyngen, sier Hove.

Rapporten er utarbeidet av Kunnskapsparken Bodø (KPB) som har analysert leverandørlister og faktiske innkjøp av varer og tjenester til Equinor-opererte felt og landanlegg driftet av Equinor, fra Hammerfest LNG i nord til Sleipner-feltet i sør. Det er første gang leteaktiviteter er med, og andre gang KPB har laget en slik rapport.

- Betyr mye for norske arbeidsplasser

– Denne rapporten viser hva olje- og gassindustrien betyr for norske arbeidsplasser. Det er store verdier som skapes, og mange tar del i arbeidet. Næringen sysselsetter folk, utvikler kompetanse og opprettholder aktivitet over hele landet. Dette ønsker vi at skal fortsette. Vi må fortsette letingen og produksjon av olje og gass på norsk sokkel. Samtidig skal vi kutte utslipp og utvikle nye verdikjeder på skuldrene til olje- og gassindustrien, sier Per Steinar Stamnes, i Industri Energi på vegne av de fem fagforeningene i Equinor, Industri Energi, SAFE, Lederne, NITO og Tekna.

Equinor kjøpte varer og tjenester fra norsk leverandørindustri til drift av felt på norsk sokkel for 70,6 milliarder kroner i 2022. I forbindelse med leteaktivitet var det norske leveranser for 6,1 milliarder kroner. Leveranser fra norsk leverandørindustri til landanlegg driftet av Equinor utgjorde 10,2 milliarder kroner. Utenlandske leveranser til felt og landanlegg utgjorde 6,5 milliarder kroner.

Leverandørindustrien neststørst i omsetning

Etter olje- og gassoperatørene, er leverandørindustrien til petroleumssektoren Norges nest største næring målt i omsetning og har dermed svært stor betydning for norsk økonomi. SSB oppgir en innenlandsk omsetning for leverandørindustrien til petroleum på 293,8 milliarder kroner for 2022, som er en økning på 11 prosent fra året forut.

Det er grunn til å anta at mye av denne økningen skyldes prisvekst, men også noe økt aktivitet.Leverandører med direkte leveranser til Equinor-opererte felt, landanlegg og til leting utgjør omtrent 30 prosent av denne omsetningen.

Drifts- og leteaktiviteten til Equinor gir store sysselsettingsvirkninger. 63.000 årsverk kan relateres til denne aktiviteten, enten gjennom at de er ansatt i Equinor (9.800), jobber i norske leverandørbedrifter (20.900), eller som følge av underleveranser og konsumvirkninger (32.300).

Enda større ringvirkninger

Rapporten er avgrenset til ringvirkninger fra leting, drift og modifikasjoner av Equinor-opererte felt og landanlegg i Norge. De totale ringvirkningene og verdiskapningen til samfunnet fra Equinors norske virksomhet er enda større.

Verdiene som realiseres for eierne og samfunnet når produktene fra feltene selges samt innbetalingen av skatt er ikke inkludert. Equinor ligger i år an til å betale over 280 milliarder kroner i skatt til den norske staten. Miljøavgifter og eiendomsskatt er ikke tatt med i rapporten. De betydelige ringvirkningene fra feltutbygginger i Norge er heller ikke inkludert.

Kilde: Pressemelding fra Equinor

KLIKK for alle artikler i Offshore og havvind.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109