23948sdkhjf

ECOsubsea får 20 millioner til grønt og eksportrettet innovasjonsprosjekt

ECOsubsea AS får tilskudd fra Innovasjon Norge på inntil 20 millioner kroner til utvikling av storskala industriell skrogvask med oppsamling og behandling av avfall.

- ECOsubsea har utviklet en verdensledende teknologi for vask av skipsskrog med oppsamling av avfall. Med planene for oppskalering kan selskapets teknologi og kompetanse bidra med betydelige CO2-kutt, sier Håkon Haugli, administrerende direktør for Innovasjon Norge.

ECOsubsea i Austevoll kommune i Vestland utvikler og gjennomfører skrogvasktejnester, der slam som består av groe blir samlet opp for viderehåndtering. 

Større skip

- Selskapet er in viktig arbeidsgiver i Austevoll kommune som bidrar til verdiskaping i Norge med lokale arbeidsplasser. Innovasjon Norge har fulgt ECOsubsea siden oppstarten i 2008. Selskapet får nå støtte til forsking, utvikling og testing for oppskalering av teknologien for skrogvask på større skip og utvidelse av kapasiteten, sier Rolf Håvard Sørland, konstituert regiondirektør i Innovasjon Norge Vestland. 

Med egen teknologi og oppsamling er ECOsubsea en av få som har lisens til å utøve sine tjenester i en rekkje europeiske havner som krever dette. ECOsubsea leverer i dag tjenester i Nord-Europa, Storbritannia og Norge og har flere store rederier på kundelista. 

- Med vår skrogvaskteknologi kan vi tilby løsninger for vask av skrog med full oppsamling, prosessering og rensing av oppsamlet materiale. Dette gjør at vi nå har oppnådd lisenser til å operere i de strengeste regulerte havnene i verden, og kan tilby skrogvasketjenester i alle havner globalt, sier Tor M. Østervold, administrerende direktør i ECOsubsea. 

Årlige CO2-besparelser på 100 millioner tonn

Shipping står for 3 prosent av globale utslipp i dag, og begroing på skip er et økende problem. 10 prosent av disse utslippene kunne ha vært unngått med mer effektiv håndtering av begroinga. ECOsubsea mener at med effektiv og miljøvennleg teknologi kan industrien spare 100 millioner tonn CO2 samtidig som de vil spare 20 milliarder USD samt at man unngår forurensing til våre havner - en vinn-vinn situasjon for både økonomi, klima og miljø. 

Tradisjonell skrogvask har ikke oppsamling og alt som tas av skroget blir da sluppet direkte ut i sjøen. Gifter, tungmetall, mikroplast fra skrogmalingen samt potensielt skadelige fremmende arter er e kilde til forurensning i hanner, utan at det blir kontrollert. Dette har ført til at flere store havner har forbud mot tradisjonell skrogvask uten oppsamling og dermed avgrenset tilgang til en nødvending tjeneste for redere. 

- Løsningen vår gjør havnene og lokale miljømydnigheter i stand til å kontrollere utslipp av miljøgifter og fremmede arter ved at alt som tilbakeføres til havet fr skrogvask kan kvantifiseres og dokumenteres. Vi vil med denne støtten kunne rulle ut norsk teknologi til alle store havner og gjøre miljømessig forsvarlig skrogvask tilgjengelig og kostnadseffektiv for våre kunder, sier Østervold i ECOsubsea. 

Norge som havnasjon

- Norge er en stolt havnasjon. Havet gir oss mat på bordet og lys i husene. Vi har levd av og med havet i generasjoner, og det skal vi fortsette å gjøre. Jeg er derfor opptatt av at vi husker å ta vare på havet. Denne typen skrogvask er bra for havet, og et godt virkemiddel for å bremse spredningen av uønskede arter i både norske og utenlandske havner, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth. 

Finansieringen fra Innovasjon Norge gis som et miljøteknologitilskudd på inntil 10 millioner kroner og et bioøkonomitilskudd på inntil 10 millioner kroner. 

Kilde: Pressemelding fra Innovasjon Norge

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.111