23948sdkhjf

Vestlandsindeksen: Oppsagte fra byggebransjen finner jobb innen energi

— Her er det gode utsikter til å få jobb, og det er kjekt med mange nye kollegaer. Det sier sveiser Marius Rødland, som er i ferd med å montere en kran hos PSW Technology på Mongstad.

Harde tider i blant annet bygg- og anleggsbransjen gir mobilitet i arbeidsstyrken som særlig energisektoren drar nytte av.

— Vi ser en ny og kjærkommen tilgang på arbeidskraft. Vi har hatt nærmere 300 prosent vekst i omsetning, og vi har landet en stor kontrakt med raffineriet her på Mongstad, så nå må vi ut og hente inn flere folk. Vi er glade for at det er flere tilgjengelige på markedet nå, for vi trenger verkelig folk!

Det sier administrerende direktør Richard Cornell i PSW Technology på Mongstad. Firmaet driver med vedlikehold og produksjon av sikkerhetskritisk utstyr til blant annet oljeindustrien og vindkraftindustrien, og mangel på kvalifisert arbeidskraft har vært et problem tidligere. De siste månedene har det gått lettere å få tak i folk.

Flere bein å stå på

Dette rimer med funnene i den ferske Vestlandsindeksen for tredje kvartal.

Norge er inne i en dyrtid med raskt økende kostnader og renter, og dette går hardt utover enkelte næringer. Vestlandsindeksen for tredje kvartal 2023 viser at særlig bygg- og anleggssektoren har lave forventninger til framtiden, og man venter derfor lavere aktivitet i den næringen framover.

Samtidig viser indeksen at for eksempel bedrifter som er rettet mot olje-, gass- og kraftsektoren er svært positive. Der er investeringsaktiviteten god, og forventningene til framtiden høye.

Flere bein å stå på: Vestlandsbedriftene har flere bein å stå på, særlig innen olje- og gass-næringen. Foto: Torhild Dahl

— Vestlandet har flere bein å stå på når det er problemer i enkelte bransjer. Vi vet fra tidligere at Vestlandsbedriftene og arbeidskraften på Vestlandet er omstillingsdyktig og tilpasser seg de gjeldende forholdene. Dette vil kunne fungere som en motvekt og sørge for at vi ikke får en så dyp nedtur på Vestlandet som vi ellers ville fått. Grunnen er at andre næringer holder oppe høy aktivitet gjennom den syklusen vi er på vei inn i. Det sier konserndirektør for bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest, Margunn Aas Minne. 

Konkret viser vestlandsindeksen at bygg- og anlegg har historisk lave forventninger, og faller fra 56,0 til 49,5. Alle enkeltindikatorer går tydelig ned, da spesielt forventningene til lønnsomhet og etterspørsel. På den andre enden av indeksen er altså olje- og gassbedrifter som fortsatt har høye forventninger, selv om de er litt låavere enn sist kvartal. Indeksen ender på 66,6, noe som tyder på høy aktivitet videre innen energisektoren.

Enklere tilgang til arbeidskraft 

På Mongstad arbeider Marius Rødland og sveisekollegaene på en kran som må opp for å sette sammen de store installasjonene de leverer til energiproduksjon. Han er glad for å få nye kollegaer. 

— Nå har vi flere bein å stå på, og for oss ser det lysere ut enn det gjorde i fjor på denne tiden. Her er det god stemning, sier han. 

Mange av kundene Minne er i kontakt med innen særlig energisektoren, men også havbruk og andre næringer, peker på enklere tilgang til arbeidskraft som et positivt trekk. 

— Det er ikke unaturlig at en del av de ressursene som blir tilgjengelige i bygg- og anleggssektoren flyttes over til investeringer innen for eksempel energi, sier hun.

Diskuterer: Richard Cornell, Margunn Minne og Baste Tveito diskuterer funnene i Vestlandsindeksen. Foto: Torhild Dahl

 Også Baste Tveito, Executive vice president operations i Scana, kan bekrefte denne tendensen.

— Scana-konsernet, som PSW er en del av har hatt vekst i alle divisjonene dette året, og det er ikke til å legge skjul på at rekruttering fortsatt er den største utfordringen. Vi ser likevel at vi har rekruttert bedre enn vi fryktet, og her ute på Mongstad ser vi konkret at mange av de nyansatte kommer fra bygg og anlegg. Dette er en tendens som har reddet oss litt, for det har blitt betydelig lettere å rekruttere siste månedene enn det var sist vinter, og nå nærmae vi oss behovet for nyrekruttering i år, sier han. 

Mer stabile resultat

Etter store fall mot slutten av 2022 har 2023 vist en mer stabil resultatindeks, og nå nærmer han seg igjen det historiske gjennomsnittet på 59,8. Samlet stiger resultatene fra 56,1 i forrige kvartal, til 57,5 i tredje kvartal. Av enkeltindikatorer er det lønnsomheten som stiger mest med 2,6 poeng, litt opp fra et lavt nivå. 

Kjetil Benson, leder av markets i Sparebanken Vest, gleder seg over at indikatoren for bedriftenes lønnsomhet trekker litt opp igjen. 

— At grafen snur tyder på at bedriftene er i ferd med å tilpasse seg de nye rammevilkårene. I forhold til hvor mye renten har steget på kort tid, så responderer bedriftene mer positivt enn man kunne frykte på forhånd. De har evne til å tilpasse seg både høye kostnader og høye rentenivå raskere. Samlet sett så får man så pass ok resultat gitt tiden vi er i. Grunnen er nok at det er store motorer i andre næringer som gjør det veldig bra og har veldig gode framtidsutsikter, forklarer han.

 

Kilde: Pressemelding fra Sparebanken Vest

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078