23948sdkhjf

Aker Solutions, SLB og Subsea7 kunngjør den nye virksomheten OneSubsea

OneSubseas ledende teknologiportefølje vil drive forbedret ytelse under havbunnen samtidig som energieffektiviteten øker og CO2-utslippene reduseres.

Aker Solutions vil eie 20 prosent av det nye selskapet og vil motta et samlet vederlag på 700 millioner dollar som en del av transaksjonen.

Aker Solutions, SLB og Subsea7 kunngjør nå den endelige stengingen av deres tidligere annonserte subsea joint venture. Den nye virksomheten, som vil ta i bruk OneSubsea-navnet, vil drive innovasjon og effektivitet i undervannsproduksjonen ved å hjelpe kunder med å låse opp reserver og redusere syklustiden.

Omfattende

OneSubsea omfatter nå Aker Solutions’ og SLBs undervannsvirksomheter, som inkluderer en omfattende komplementær undervannsproduksjons- og prosesseringsteknologiportefølje, produksjonsskala og -kapasitet i verdensklasse, tilgang til bransjeledende reservoar- og digitale domeneekspertise, unike pore-til-prosess-integrasjonsevner. og styrket FoU-evnen.

Fra joint-venture: OneSubsea er nå etablert som eget selskap, etter at eierne Aker Solutions, SLB og Subsea 7 har drevet som et joint venture. Foto: Aker Solutions

OneSubseas feltutprøvde undervannsbehandlingsevne blir av kundene sett på som svært god når det gjelder å forbedre reservoarutvinningen og muliggjøre lange bindinger. Dens unike kompresjonsteknologiportefølje har bevist sitt potensial til å redusere strukturen og kapitalkostnadene ved å utvikle nye energireserver, mens undervannsprosjekter har vist seg å være mer karboneffektive enn dekkløsninger.

Avjørende øyblikk i strategien

- Ved å kombinere våre sterke og komplementære kompetanser og teknologier, vil vi levere et bransjetrinn som vil komme våre kunder og ansatte til gode, samtidig som vi øker aksjonærverdien betydelig. For Aker Solutions er i dag også et avgjørende øyeblikk i vår strategi. Vi har gått over fra å ha en frittstående subseavirksomhet til å bli en stolt medeier i et verdensledende subseaselskap, sier Kjetel Digre, administrerende direktør i Aker Solutions.

Mads Hjelmeland, norsk statsborger og tidligere SLBs direktør for Subsea Production Systems, er utnevnt til administrerende direktør i OneSubsea.

- OneSubseas omfattende teknologiportefølje og ingeniørkompetanse gjør oss i stand til å møte fremtidige markedstrender og behov i en unik skala. Ved å gjøre det, tar vi sikte på å oppfylle vårt formål om å utvide grensene til subsea for å drive en bærekraftig energifremtid, sier Hjelmeland.

- Vi vil akselerere innovasjon og bidra til ambisjonene til våre kunder om å optimere produksjonen og redusere utslippene i deres undervannsoperasjoner, legger han til

11.000 ansatte

OneSubsea vil ha hovedkontor i Oslo, Norge og Houston, Texas, med 11 000 personer som jobber i alle viktige operasjonsregioner rundt om i verden.

Aker Solutions eier 20 prosent i felleskontrollert virksomhet, hvor SLB eier 70 prosent og Subsea7 eier 10 prosent. I tillegg mottar Aker Solutions et samlet vederlag på 700 millioner dollar for salg av en eierandel på 20 prosent i felleskontrollert virksomhet.

Aker Solutions vil innregne en regnskapsmessig gevinst på rundt 1 milliard dollar fra transaksjonen i fjerde kvartal 2023.

Subsea join-venture

Aker Solutions har beholdt om lag 300 millioner dollar i operasjonell kontantstrøm fra subseavirksomheten fra andre kvartal 2022 til dags dato. Subsea joint venture-selskapet vil være en viktig bidragsyter til Aker Solutions fortjeneste fremover gjennom eierskapet på 20 prosent i et større og sterkere subseaselskap. Det estimerte synergipotensialet i det nye fellesforetaket er mer enn 100  millioner dollar per år på mellomlang sikt, og fellesforetaket vil ha en attraktiv utbyttepolitikk.

 Aker Solutions anslår inntektene i 2023, eksklusive Subsea, til om lag 34 milliarder kroner. Denne virksomheten har en solid ordrereserve på over 73 milliarder kroner, noe som gir sterk synlighet fremover, og er godt posisjonert for å gripe muligheter i raskt skiftende energimarkeder.

 

Kilde: Pressemelding fra Aker Solutions

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.14