23948sdkhjf

TP Products lager produkter for hele verden

På Bangeløkka i Drammen ligger en verdens ledende bedrift, TP-Products, som leverer bl.a. egenproduserte rørsammenkoblinger, seal ringer og ventiler world wide.

De startet i 1968 med olje- og gassindustrien og de holder fortsatt koken klare for å også etablere seg innen vind på struktur siden.

De startet som en ren maskineringsbedrift for andre aktører, da under det kjente navnet Teknisk Produksjon. Men i 2016 kjøpte selskapet NLI Asker Subsea samt at TP Connectors (TPC) ble etablert. De tre enhetene ble slått sammen på slutten av 2020 til et selskap under navnet TP-Products. Nå leverer TP- Products egne produkter rettet inn primært mot subsea-markedet under nettopp brand-navnene Asker Subsea og TPC. Men de maskinerer fortsatt produkter også for andre.

Produksjon: Operatør Lars Aksel Olsen sørger for at produksjonen går som smurt hos TP Products. Foto: Morten Dahl

Omsetter for 150 millioner

Bedriften slik den framstår i dag ble etablert så sent som i 2020, men gjennom de tidligere selskapene Asker Subsea, TP Connector og Teknisk Produksjon har de holdt det gående i flere 10-år.

- Vi har hatt en god og sunn økonomi over flere år, og kom oss gjennom både oljekrisen rundt 2015 og pandemien uten særlig omsetningsnedgang. I fjor omsatte vi for 150 millioner kroner, og av de egne produktene som utgjør majoriteten av omsetningen, går omtrent halvparten til eksport, sier salgs- og forretningsdirektør Helle Hundseid til Metalsupply.

Det meste av produktene som TP-Products lager og selger går til subsea-markedet og på kundelista står store aktører som Aker Solutions, TechnipFMC, Shell Norge og Baker&Hughes for å nevne noen. Men også Kongsberg Gruppen er en kunde av dem.

Drammensbedriften har også flere rammeavtaler, blant annet med Shell Norge på Nyhamna og ConcoPhillips Norge.

 

Utvikler selv: TP Products designer og utvikler både sine egne produkter, og gjør oppdrag for andre aktører. Foto: TP Products

Mer enn 50 års erfaring

Det Drammensbedriften tilbyr kundene sine er koblinger inkludert kompaktflenser og klammerkoblinger samt tetningsringer, subseaventiler, stab’er og receptacles, alt maskinert, sammenstilt og testet i egne lokaler i Drammen som sikrer riktig kvalitet på produktene. Produktene selges både til offshore, til prosessindustrien på land, samt noe går også til maritim industri

-Med mer enn 50 års erfaring er vi blant verdens ledende leverandører innen vårt produktsegment som kjennetegnes med kompakte løsninger med høy pålitelighet og vekt- og plassbesparelser i størrelsesorden 30-80 prosent sammenlignet med tradisjonelle koblingsløsninger, samt kan operere ved svært høye og lave temperaturer og trykk, forteller Hundseid.

 

Produkter: Dette er noen av produktene som TP Products utvikler og produserer. Fra venstre: Klammekopling, komptaktflens og ultrakompaktflens. Foto: TP Products

Ved siden av maskinering av egne produkter, maskinerer også TP-Products andre selskapers produkter samt utfører også tester av andre sine produkter i eget testlaboratorium.

Stolt

Hun sier videre at bedriften er ganske stolt av å være et internasjonalt selskap med lokalt fotavtrykk i Drammen

-Vi produserer så å si alle våre produkter i våre lokaler i Drammen, sier hun videre, og nevner Storbritannia, Australia, Malaysia, Kina og Brasil der de er inne med sine produkter.

Hundseid er ganske sikker på at bedriftens sterke tekniske kompetanse har gjort at de har tatt en solid posisjon i spesielt olje- og gass-markedet, men at man nå også jobber mer og mer mot vindkraft og elektrifisering.

I Drammen har 64 ansatte sitt daglige virke, og om lag halvparten av disse jobber i produksjonen. Bedriften tar også inn lærlinger. I produksjonshallene går maskinene for fullt, og over alt ligger det produkter som skal ut til kundene – det gjelder både deres egne produkter og produkter som de har laget for andre.

-Vår største utfordring er produksjonskapasiteten, og vi investerer jevnlig i nye maskiner for å holde tritt med etterspørselen og våre ambisjoner om videre vekst, bare i år har vi investert i to nye maskiner.  Vi har ambisjoner om å vokse med 20 til 30 prosent neste år, sier Helle Hundseid.

 

Bærekraft: Helle Hundseid i TP Products er opptatt av bærekraft, og mener flere av TP Products' produkter er med på å bidra til en bærekraftig industri. Foto: Morten Dahl

Egenutviklet unik strukturflens for bruk i flytere og vindturbintårn

TP-Products ønsker fortsatt å være en leverandør til olje- og gass-industrien, men satser også tungt innen vind.. Hundseid sier at man da har tatt med seg selskapets kompetanse innen flensteknologi fra olje- og gass-næringen og utviklet en strukturflens for bruk i flytere og turbintårn som vi har patent på Dette representerer noe virkelig nytt i vindindustrien.

- Vårt flensprodukt for bruk på flytere gjør at man kan bolte sammen flyterne i stedet for å sveise dem. Det vil kunne gi en sammenstillingsstid som er 90 prosent kortere. Vi har fått godt gjennomslag for vår vedlikeholdsfrie flens for bruk i flytere.

 Hun legger til at flenskapasitet i vindturbintårnene kan økes med mellom 40 til 60 prosent i forhold til eksisterende tårnflenser og dermed muliggjøre mer energi produsert pr meter tårndiameter

-Med økt flenskapasitet kan også mindre og dermed lettere bolter benyttes i forhold til dagens løsninger og installasjonsarbeid vil bli mere sikkert for personell, fortsetter hun.

 

Sentralt: Midt et sentralt handelsområde på Bangeløkka i Drammen holder TP Products til. Foto: Morten Dahl

Dagens flensløsninger innen vindindustrien krever vedlikehold gjennom bl.a. å måtte trekke til bolter som løsner. Personell involvert i den type arbeid vil bli spart ved bruk av våre vedlikeholdsfrie flens og sikkerheten vil dermed bedres, sier salg- og forretningsdirektøren til Metalsupply.

 Det grønne skiftet

Hundseid er opptatt av det grønne skiftet, og sier at TP Products satser på det de kan for å bidra.

- Den grønne transmisjonen har startet i TP-Products ved å ta vår offshore olje- og gasskompetanse over iblant annet vindindustrien både på land og offshore som nevnt over.

Et annet felt hun nevner er TP Products’ nye ultrakompaktflens for bruk innen olje&gass som reduserer vekten med 50 til 90 prosent sammenlignet med alle eksisterende flensdesign som igjen medfører reduserte utslipp av f.eks CO2 i forbindelse med produksjon og transport samt forbruk av for eksempel nikkel som kan bli et knapphetsgode fremover i forbindelse med elektrifisering.

- Beregninger TP-Products har gjort viser at ved å erstatte alle flenser i verden innen prosessindustrien med en ultrakompaktløsning vil man kunne spare CO2 utslipp på i størrelsesorden 6.3 mmt pr år  og da er ikke transport-besparelser tatt med - samt kunne spare nikkelforbruket i verden med 42 000 tonn pr år.  For å sammenligne tallene er Norges utslipp av CO2 i størrelsesorden 43 mmt per år og i et bilbatteri går det med ca. 15 kg Ni som tilsvarer 2,8 millioner elektriske småbilbatteripakker dersom man hadde benyttet spart nikkelforbruk til batteriproduksjon, sier hun.

Som et kinderegg

- For oss i TP-Products er dette markedets nye kinderegg. Når kompaktflenser i tillegg er vedlikeholdsfrie og er like tett som en sveis bør ikke valget være vanskelig for aktørene i bransjen hvor det er behov for å få ned investeringskostnader, vedlikeholdskostnader, unngå lekkasjer og ikke minst være med å redusere CO2 utslipp og forbruk av mineraler som vil bli et knapphetsgode fremover, avslutter Helle Hundseid entusiastisk.

 

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078